Hyppää sisältöön

Hankintalainsäädännön EU-kynnysarvot muuttuvat 1.1.2022

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 10.12.2021 14.14
Uutinen

Euroopan komissio on jälleen tarkastanut EU:n julkisia hankintoja koskevien direktiivien kynnysarvot. Uusia kynnysarvoja sovelletaan vuoden 2022 alusta.

EU-kynnysarvoihin tehtävät muutokset johtuvat Maailman kauppajärjestön (WTO) GPA-sopimuksesta (Government Procurement Agreement). Komissio tarkistaa EU-kynnysarvot vastamaan GPA-sopimusta kerran kahdessa vuodessa.

Uusia kynnysarvoja sovelletaan vuoden 2022 alusta. Voimassa olevat EU-kynnysarvot päivitetään työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuille vuoden 2022 alussa. Kaikki kynnysarvot ovat arvonlisäverottomia summia johtuen hankintojen ennakoitua arvoa koskevista säännöksistä. 

Hankintalain mukaiset EU-kynnysarvot nousevat

Komissio on nostanut sovellettavia kynnysarvoja. Esimerkiksi tavaroiden ja palveluiden kynnysarvo nousee valtion keskushallintaviranomaisilla 139 000 eurosta 140 000 euroon ja muiden hankintaviranomaisten (esimerkiksi kunnat ja seurakunnat) kynnysarvo nousee 214 000 eurosta 215 000 euroon.

Rakennusurakoiden kynnysarvo nousee 5 350 000 eurosta 5 382 000 euroon.

Erityisalojen mukaiset EU-kynnysarvot nousevat

Erityisalojen hankintalain soveltamisalassa olevien tavara- ja palveluhankintojen kynnysarvo nousee 428 000 eurosta 431 000 euroon. Lisäksi rakennusurakoissa kynnysarvo nousee 5 350 000 eurosta 5 382 000 euroon.

Erityisalojen mukaisten käyttöoikeussopimusten (palvelut ja käyttöoikeusurakat) kynnysarvo nousee 5 350 000 eurosta 5 382 000 euroon.

Lisätiedot:
johtava asiantuntija Riikka Hietanen, TEM, p. 0295 047 078

EU- ja kansalliset kynnysarvot. Huom. Uudet EU-kynnysarvot päivitetään sivulle vuoden 2022 alussa. Nykyiset kynnysarvot ovat voimassa vielä joulukuun 2021 ajan.

 
Sivun alkuun