Hyppää sisältöön

Joka viides suomalainen ajattelee kouluttautuvansa tekoälyn vuoksi uudelleen jo seuraavan viiden vuoden aikana

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 13.3.2019 12.18
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö tutki suomalaisten näkemyksiä tekoälystä. Yli 70 prosenttia suomalaisista uskoo, että tekoäly korvaa lähimmän viiden vuoden aikana ihmisten tekemää työtä. Samalla joka viidennes työikäinen uskoo, että uudelleen kouluttautuminen on samalla aikavälillä omalla kohdalla ajankohtaista – eli noin 700 000 suomalaista. Kyselytutkimuksen toteutti puhelinhaastatteluina Kantar TNS aikavälillä 5.2.2019–17.2.2019.

Kesäkuussa 2018 julkaistu asiantuntijaraportti arvioi, että jopa miljoona suomalaista saattaa tarvita uudelleen- tai täydennyskoulutusta tekoälyteknologioiden yleistymisen seurauksena. Työ- ja elinkeinoministeriön tilaaman ”Tekoälyajan työ” -raportin teki Osmo Soininvaaran johtama asiantuntijatyöryhmä. Raportti oli osa Suomen Tekoälyohjelmaa.

Kyselytutkimuksen valossa näyttäisi siltä, että kansalaiset ovat tähän jo valmistautuneet omalla kohdallaan. Tutkimuksessa kysyttiin työikäisiltä vastaajilta, mitä mieltä vastaaja on väittämästä ”Tekoäly muuttaa työelämän osaamisvaatimuksia. Uskotteko, että uudelleen kouluttautuminen on kohdallanne ajankohtaista lähimmän viiden vuoden aikana?” Lähes joka viides (22 %) 18–64-vuotiaista vastaajista vastasi väittämään ”kyllä”, mikä on samanikäisistä suomalaisista yli 700 000.

Valmiimpia kouluttautumaan uudelleen olivat 35–44-vuotiaat miehet, joiden kohdalla luku oli 36 prosenttia. Naisista taas 18–34-vuotiaat, joista 25 prosenttia katsoi uudelleen kouluttautumisen olevan ajankohtaista seuraavan viiden vuoden aikana.

Suurin osa suomalaisista luottaa, että tekoäly parantaa elämää tulevaisuudessa

Suomalaiset olivat kaikkiaan hyvin luottavaisia tekoälyn suhteen. Enemmistö (53 %) sanoi luottavansa siihen, että tekoäly parantaa elämää tulevaisuudessa. Kansalaisten luottamus on elintärkeää sille, että tekoälyä aletaan laajalti hyödyntää yhteiskunnassa. Vastaajat kertoivat luottavansa tekoälyyn, koska ”se on tulevaisuutta” ja sen uskottiin helpottavan arkea. Lisäksi erityisesti lääketieteen ja sairaanhoidon arveltiin hyötyvän tekoälystä.

Kyselytutkimuksessa kysyttiin myös, hyödyntävätkö ihmiset tekoälyä arjessaan ja millaisissa asioissa. Lähes 40 prosenttia vastasi itse hyödyntävänsä tekoälyä arkipäiväisessä elämässään. Käytännössä kuitenkin kaikki tietotekniikkaa hyödyntävät suomalaiset hyödyntävät myös jo tekoälyä.

Lisätiedot

kehittämispäällikkö Jussi Nissilä, TEM, puh. 0295 047 052

Näin tutkimus tehtiin

Kantar TNS teki työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta 5.2.–17.2.2019 tutkimuksen, jossa selvitettiin suomalaisten suhtautumista tekoälyyn. Tutkimusta varten haastateltiin puhelimitse 1003 18–79-vuotiasta suomalaista, joka on valtakunnallisesti väestöä iän, sukupuolen ja alueen mukaan edustava näyte. Tutkimuksen virhemarginaali on +/- 0,9–3,2 prosenttiyksikköä.

Uudelleenkouluttautumista koskevan kysymyksen osalta haarukoitiin erikseen 18–64-vuotiaiden vastaajien osuus ja suhteutettiin se samanikäisten suomalaisten määrään tammikuussa 2019 (Tilastokeskuksen ennakkotiedot). Tekoäly määriteltiin kaikille tutkimuksen vastaajille näin: ”Tekoäly tarkoittaa laitteita, ohjelmistoja ja järjestelmiä, jotka kykenevät oppimaan ja tekemään päätöksiä lähes samalla tavalla kuin ihmiset”.

 
Sivun alkuun