Hyppää sisältöön

Selvityshenkilö: Kaivostoimintaa voi parantaa korjauksin eri lakeihin

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 17.6.2019 9.10
Tiedote

Selvityshenkilö, OTT Pekka Vihervuori ei esitä kaivoslakiin perustavanlaatuisia muutoksia. Lainsäädännön toimivuutta voidaan parantaa erilaisin säännöstarkistuksin sekä kaivoslaissa että muissa laeissa. Vaikka kaivostoimintaan vaikuttavat useat eri lait, hankkeita pitäisi käsitellä kokonaisuuksina.

Selvityshenkilö Vihervuori ehdottaa, että ympäristö- ja kaivoslupa haettaisiin jatkossa ensisijaisesti yhdessä paikasta ja käsiteltäisiin yhdessä tai että luvat jopa yhdistettäisiin. Tällä hetkellä kaivosluvan myöntää Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes ja ympäristöluvan aluehallintoviranomainen. Maaliskuussa 2019 hyväksytyn lain mukaan luvat voikin jatkossa hakea yhdestä paikasta (aluehallintovirastosta). Menettely on kuitenkin vapaaehtoinen.

Selvityksessä todetaan, että nykyinen vakuusjärjestelmä on riittämätön ja epätarkoituksenmukainen. Kun kaivos esimerkiksi lopetetaan, kaivoksen jätealueet ennallistetaan ympäristönsuojelulain mukaisilla vakuuksilla. Kaivoslain mukaisilla vakuuksilla kaivosalue tehdään turvalliseksi. Selvityshenkilön mukaan vakuuksia pitäisi voida käyttää koordinoidusti ristiin, mutta ensin vakuuksien korvaustasoja pitäisi nostaa alueen kokonaisvaltaisen jälkihoidon varmistamiseksi.

Kunnan asemaa uusissa kaivoshankkeissa olisi parannettava edellyttämällä kaikissa tapauksissa oikeusvaikutteista yleis- tai asemakaavaa.

Selvityksestä löytyy yksityiskohtaisia muutosehdotuksia myös muun muassa etsintälupien sääntelyyn, maanomistajien, rajanaapureiden ynnä muiden osallisten vaikutusmahdollisuuksiin, varausten voimassaoloon sekä uraania koskeviin kaivoshankkeisiin ja niiden käsittelyyn.

Taustaa

OTT Pekka Vihervuori arvioi kaivoslain toimivuutta suhteessa laissa asetettuihin tavoitteisiin sekä kaivoslain ja kaivostoimintaan kohdistuvan muun keskeisen lainsäädännön välisen suhteen toimivuutta työ- ja elinkeinoministeriön ja ympäristöministeriön toimeksiannosta. Selvitystä varten kerättiin sidosryhmäpalautetta. Raportissa esitetään selvityshenkilön havainnot ja suosituksia lainsäädännön kehittämiseksi.

Lisätietoja

OTT Pekka Vihervuori, yhteydenotot [email protected]
alivaltiosihteeri Petri Peltonen, TEM, puh. 0295 063 662, [email protected]
kaivosylitarkastaja Riikka Aaltonen, TEM, 029 506 4216, [email protected]
hallitusneuvos Tuula Manelius, TEM 029 506 4909, [email protected]

 
Sivun alkuun