Hyppää sisältöön

Tuontipolttoaineiden huoltovarmuutta uudistetaan – laki- ja asetusluonnos lausunnolle

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 8.6.2021 12.44
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun lain ja asetuksen muuttamiseksi. Luonnokset ovat kommentoitavissa Lausuntopalvelu.fi -palvelussa 8.6.–30.7.2021.

Esityksen tarkoituksena on mukauttaa maakaasun varastointivelvoitetta koskeva sääntely kaasumarkkinoiden kilpailulle avautumiseen, yhtenäistää velvoitevarastointia koskevaa sääntelyä, päivittää asetuksenantovaltuudet ja tehostaa muutoksenhakumenettelyä.

Lausuntojen perusteella lain ja asetuksen muutosten valmistelu jatkuu virkatyönä. Hallituksen esitys on tarkoitus saada eduskunnan käsiteltäväksi syysistuntokaudella. Lain ja asetuksen muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2022.

Merkittävimmät muutokset koskevat maakaasun varastointivelvoitetta. Taustalla on Suomen kaasumarkkinoiden avautuminen. Maahantuojat eivät enää jatkossa olisi varastointivelvollisia. Velvoite koskisi elinkeinonharjoittajia, jotka käyttävät, jälleenmyyvät tai vähittäismyyvät maakaasua tai nesteytettyä maakaasua. Vähäinen vuosihankintamäärä ei enää olisi peruste vapautua varastointivelvoitteesta. 

Kivihiilen velvoitevarastointia koskevaa sääntelyä muutettaisiin yhdenmukaisemmaksi maakaasun ja öljyn velvoitevarastointia koskevan sääntelyn kanssa. Uudelle kivihiilen, öljyn tai maakaasun varastointivelvolliselle ei enää myönnettäisi helpotusta.

Lisätiedot:
hallitusneuvos Anja Liukko, TEM, puh. 029 506 2078
ylitarkastaja Jyrki Pohjolainen, TEM, puh. 029 504 7098
 

 
Sivun alkuun