Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Työelämä 2020 -hankkeen jatkokaudella pohditaan tulevaisuuden työn elementtejä

Työ- ja elinkeinoministeriö 21.1.2016 10.55
Uutinen

Toimintaympäristön haasteet muuttavat ajattelutapoja ja tekemisen kulttuuria työpaikoilla ja koko yhteiskunnassa kovaa vauhtia. Työpaikoilla on uskallettava kyseenalaistaa vanhoja ajattelu- ja toimintamalleja sekä kehittää tai luoda tilalle uusia.

Tätä työtä tukemassa on jatkokauden aloittava Työelämä 2020 -hanke, jonka tehtävä on rohkaista työpaikkoja kehittämään johtamista, toimintatapoja, osaamista ja toimintakulttuuria.

Suomalaisessa työelämässä on vahvaa osaamis- ja luottamuspääomaa, jonka varaan menestys voidaan rakentaa myös tulevaisuudessa. Nyt on uskallettava rohkeasti uudistua, sanoo hankejohtaja Margita Klemetti.

Työelämä 2020 -hankkeen taustalla on vuonna 2012 valmistunut työelämästrategia, jonka mukaan työelämän laatua ja tuottavuutta on kehitettävä samanaikaisesti. Hankkeen jatkokaudella työelämästrategian rinnalla huomioidaan myös nykyisessä hallitusohjelmassa esiin nousevat teemat kuten kokeilukulttuuri ja digitalisaatio.

Hankkeen jatkokautta varten on pohdittu erilaisia näkemyksiä tulevaisuuden työstä. Määrittävä tekijä on radikaali joustavuuden tarve. Työpaikan rakenteiden on ohjattava ja tuettava jatkuvaa oppimista ja organisaation uusiutumista. Myös työn merkityksellisyys korostuu ja tulevaisuuden johtaminen on innostuksen, jatkuvan parantamisen ja innovaatiotoiminnan johtamista.

Jatkuva kehittäminen ja innovaatioiden hakeminen edellyttävät erilaisuuden ja ihmisten kokonaisvaltaisen kyvykkyyden hyödyntämistä. Työn sisällöllinen vaativuus ja toisaalta työurien todennäköinen pirstaloituminen tulevat edellyttämään työntekijältä uusia työelämätaitoja, toteaa Klemetti.

Työelämä 2020 -hanke on TEM:n koordinoima laaja verkostohanke. Valtioneuvosto nimitti vuodesta 2013 alkaen hankejohtajana toimineen Margita Klemetin jatkamaan tehtävässään hankkeen toimikauden loppuun asti.

Sivun alkuun