Hyppää sisältöön

I april fanns det 318 400 arbetslösa arbetssökande

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 25.5.2021 8.04
Pressmeddelande
Arbetslösa arbetssökare i slutet av avril 318 400.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av april sammanlagt 318 400 arbetslösa arbetssökande. Det är 114 600 färre än ett år tidigare, men 88 800 fler än för två år sedan i april. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 13 100. Av de arbetslösa arbetssökandena var 158 600 kunder i kommunförsöken. I antalet arbetslösa arbetssökande ingår också heltidspermitterade. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

I slutet av april fanns det i hela landet 70 200 permitterade, vilket är 113 800 färre än vid motsvarande tidpunkt föregående år. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 53 900, vilket är 109 800 färre än i april i fjol. Från och med mars minskade antalet permitterade på heltid med 8 800.

Antalet långtidsarbetslösa, det vill säga personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 109 700. Detta är 42 300 fler än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 116 200, det vill säga 25 400 färre än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 17 700 färre än i april i fjol, det vill säga sammanlagt 38 600. I januari–april avslutades 56,1 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 8,2 procentenheter mindre än ett år tidigare.

Antalet nya lediga jobb ökade

Under april månad anmäldes 76 100 nya lediga jobb, det vill säga 26 000 fler än i april förra året. Allt som allt fanns det i april 152 900 lediga jobb, vilket är 39 600 fler än för ett år sedan.

I slutet av april deltog 117 000 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 6 000 fler än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsprövning och frivilliga studier.

Statistikcentralen: Arbetslöshetsgraden 9,0 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i april 29 000 flera sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 70,1 procent, dvs. 0,4 procentenheter högre än i april i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 244 000, vilket är 30 000 flera än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden var 9,0 procent, dvs. 0,9 procentenheter högre än ett år tidigare.

Pressmeddelande om ändringar i Statistikcentralens arbetskraftsundersökning från ingången av 2021: https://www.stat.fi/til/tyti/tyti_2020-12-22_uut_001_sv.html

Centrala skillnader mellan arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningen:

Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik och Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning.

I arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är definitionen på arbetslöshet att personen inte har något anställningsförhållande och inte är sysselsatt i företagsverksamhet. I arbetsförmedlingsstatistiken räknas dessutom de heltidspermitterade in i de arbetslösa, medan de heltidsstuderande inte räknas in. I Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är definitionen av arbetslöshet striktare: det förutsätts att arbetslösa aktivt sökt arbete under de föregående 4 veckorna och är beredda att ta emot arbete under de följande 2 veckorna. Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är internationellt jämförbar och producerar därför de officiella arbetslöshetssiffrorna.

Mer information om skillnaderna mellan statistikerna: https://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2019-09-13_men_001_sv.html

Ytterligare information:
Petri Syvänen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8050

 
Sivun alkuun