Hyppää sisältöön

Uuden energiateknologian ja suurten demonstraatiohankkeiden investointitukien haku käynnissä – Infotilaisuus hakijoille 3.5.

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 6.4.2022 8.29
Tiedote
Rahaa ja seteleitä

Uuden energiateknologian ja suurten demonstraatiohankkeiden tukihaku on käynnistynyt. Investointituki on tarkoitettu tulevaisuuden energiaratkaisuihin vuoteen 2030 tähtäävien kansallisten ja EU-tavoitteiden saavuttamiseksi. Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää hakijoille 3.5.2022 verkkotilaisuuden, jossa kerrotaan tarkemmin tuen hakemisesta.

Tukiohjelman tavoitteena on edistää uuteen energiateknologiaan perustuvia kansallisesti ja kansainvälisesti monistettavia ratkaisuja. Suurilla demonstraatiohankkeilla tarkoitetaan sellaisia energiatukihankkeita, joiden investointikustannukset ovat vähintään 5 miljoonaa euroa. 

Tukea haetaan Business Finlandin sähköisen järjestelmän kautta, mutta hakemukset käsitellään työ- ja elinkeinoministeriössä. Tukipäätösten aikataulu riippuu hakemusten määrästä ja tukikäsittelytarpeesta. Alustavan aikataulun mukaan tukipäätökset tehdään vuoden 2022 lopussa.

Tukea voidaan myöntää yrityksille ja yhteisöille, kuten kunnille, ja vain hankkeille tai hankkeen osalle, jotka eivät käynnistyisi ilman tukea. Hanketta ei saa aloittaa ennen tukipäätöstä. Tukea ei myönnetä asunto-osakeyhtiöille, asuinkiinteistöille tai maatiloille, tai niiden yhteyteen toteutettaville hankkeille.

Tuen myöntäminen perustuu kokonaisharkintaan ja hankkeiden väliseen vertailuun, jossa arvioidaan erityisesti hankkeeseen sisältyvän teknologian uutuusarvoa. Lisäksi arvioinnissa huomioidaan hankkeen toteutettavuus, tuotettava energiamäärä, kustannustehokkuus sekä muut vaikutukset.

TEM myönsi joulukuussa 2021 ja tammikuussa 2022 yhteensä 68,8 miljoonaa euroa kuudelle suurten energiateknologian demonstraatiohankkeiden investointitukeen. Hallituksen vuoden 2022 talousarvioon tätä tarkoitusta varten on varattu 53 miljoonaa euroa myöntövaltuutta. 

Investointitukea haetaan Business Finlandin hakupalvelun kautta 31.8. mennessä

Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää 3.5.2022 klo 13-14.30 webinaarin, jossa kerrotaan tarkemmin vuoden 2022 hausta. Tilaisuuteen voi ilmoittautua tämän linkin kautta.

Tukihaussa haussa käytetään erillistä tukihakemuslomaketta. Lomake sisältää normaalin energiatukihakemuslomakkeen lisäksi vaikutustenarviointilomakkeen, sekä pohjan hankesuunnitelmalle ja uuden teknologian kuvaukselle. 

Hakemuslomake ja siinä mainitut pakolliset liitteet tulee lähettää Business Finlandin sähköisen asiointijärjestelmän kautta viimeistään 31.8.2022 klo 16.15. Hakemuslomake ja sen liitteet toimitetaan suomeksi tai ruotsiksi. Muuta kuin ohjeissa pyydettyä aineistoa ei tule toimittaa.

Demonstraatiohankehaun ulkopuolelle jäävät pienet, eli enintään viiden miljoonan euron hankkeet käsitellään normaalin energiatukihaun kautta. Näihin uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden hankkeisiin on mahdollista edelleen hakea energiatukea.

Lisäksi Suomen kestävän kasvun ohjelmassa tulevaisuuden energiaratkaisuihin on varattu investointitukiin yhteensä 520 miljoonaa euroa. Tähän Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisten ensimmäiseen energiainvestointien tukihakuun tuli 4.3.2022 mennessä 86 hakemusta.

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Tuula Savola, TEM, p. 029 504 7133  (uusiutuva energia)
erityisasiantuntija Pekka Kärpänen, TEM, p. 029 504 7882 (energiatehokkuus ja energiansäästö)
 

 
Sivun alkuun