TEMatiikkaa-blogi

Blogit

Liikkumisesta uutta liiketoimintaa ja työllisyyttä

Jari Gustafsson Julkaisupäivä 6.6.2016 11.13 Blogit

Jakamistalouden kehittymistä pitäisi Suomessakin edistää, eikä tukahduttaa nykyisellä tai uudella sääntelyllä. Samaa pohditaan parhaillaan myös EU-tasolla. Liikennekaarihanke on edistyksellinen tapa säännellä liikennettä.

Liikenteen palvelut ovat nyt kovassa murroksessa. Digitalisaatio tarjoaa toimintojen tehostamisen mahdollisuuksia, mutta ilman uudenlaista ajattelua liikenteeseen ei synny uutta palveluliiketoimintaa.

Tarvitaan myös älykästä ja nykyistä keveämpää sääntelyä, jotta palvelut voivat kehittyä Suomessa ja jotta niitä voidaan monistaa kansainvälisille markkinoille.

Digitalisaatio ja innovaatiot liikenteessä tulevat nyt näkyviksi siinä, miten pyritään yhdistämään eri liikennevälineitä sujuviksi ja saumattomiksi palveluiksi. Liikkuminen palveluna (Mobility as a Service, MaaS) on oikein kehiteltynä valtava liiketoimintamahdollisuus. Pelkkä teknologian kehittäminen ei kuitenkaan riitä. Tarvitaan alusta, jonka päälle voidaan rakentaa liikkumiseen liittyviä palveluja, olivat ne sitten julkisia, yksityisiä tai jakamistalouden tuottamia, kokonaan uudenlaisia ratkaisuja.  

Suomen profiloitumisella edelläkävijäksi voidaan houkutella kotimaisten yritysten ohella myös ulkomaisia yrityksiä kehittämään sovelluksia ja palveluja Suomessa. Näin saadaan lisää kansainvälistä osaamista ja investointeja Suomeen.

Jakamista ei saa tukahduttaa sääntelyllä

Meillä on Suomessa kolme miljoonaa autoa, mutta niillä ajetaan vähän. Alusta- ja jakamistalouden kehittyessä ja sääntelyn lieventyessä autot saadaan parempaan käyttöön. Kun liikenteen markkina kasvaa, samalla syntyy uusia työpaikkoja.

Jakamistalouden uutuudet ovat tulleet vanhojen liikennemuotojen päälle, ja tälle talouden muodolle on ennustettu merkittävää kasvua. Erään tutkimuksen mukaan (ITS/Shared mobility) jaettuihin takseihin ja minibusseihin perustuva kutsuliikenne, joka korvaisi normaalit bussit ja henkilöautot, vähentää painetta pysäköintipaikoilla 95 prosenttia ja alentaa liikkumisen hintoja puoleen nykyisestä.

Jakamistalouden kehittymistä pitäisi Suomessakin edistää, eikä tukahduttaa nykyisellä tai uudella sääntelyllä. Samaa pohditaan parhaillaan myös EU-tasolla. Komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen kirjoitti aiheesta viikonlopun Helsingin Sanomissa.

Suomalaisyritykset kannustettava mukaan

Suomalaisyritykset ovat olleet hitaita tarttumaan alustatalouden mahdollisuuksiin, niiden pitäisi mennä rohkeammin mukaan. Yrityksiä pitäisi kannustaa pitkäjänteiseen strategiseen ajatteluun sekä harkitsemaan aiemmin suljettujen alustojensa avaamista ulkopuolisille innovoijille.

Liikennekaari on edistyksellinen tapa säännellä liikennettä. Liikennekaariehdotus on sekä liikennepalvelujen kehitystä että yleisemmin yritystoiminnan uudistumista eteenpäin vievä hanke. Jos se tulee voimaan, TEM:n konsernin toimijoilla on merkittävä rooli sen luomassa uudessa toimintaympäristössä.

Erilaisia kehittämishankkeita on jo käynnissä, kuten esimerkiksi Tekesin ja muiden Team Finland -toimijoiden Liikkuminen palveluna -operaattorihaku ja ICT-alan Mobility as a Service -kasvuohjelma sekä VTT:n älykästä liikennettä, automatisaatiota ja MaaSia koskevat tutkimushankkeet.

Uskon vakaasti, että liikenteen palvelujen käynnissä oleva murros on meille hieno mahdollisuus.

Jari Gustafsson, kansliapäällikkö

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.