Sivut, joissa tagi pk-yritykset .

Pk-barometri: Pk-yritysten suhdanneodotukset edelleen positiiviset, myös odotukset henkilöstömäärän kehityksestä parantuneet

14.2.2022 9.02
TEM
Pk-yritysten suhdanneodotukset seuraavan 12 kuukauden aikana %. Lähde: Pk-yritysbarometri 1/2022.
Pk-yritykset lähtivät kuluvaan vuoteen poikkeuksellisessa tilanteessa, kun pandemia alkoi kiihtyä uudelleen. Tilanne heijastuu pienten ja keskisuurten yritysten odotuksiin lähiajan suhdannekehityksestä ja odotukset ovat laskeneet, mutta ovat edelleen positiiviset. Lisäksi suurin osa vastanneista pk-yrityksistä näki suhdanteiden pysyneen ennallaan viime syksyn barometriin verrattuna.

Toimialaraportti: Leipomoala elää ajassa ja panostaa tulevaisuuteen

8.12.2021 13.00
TEM
Kuvituskuvana graafi, josta ilmenee leipomo- ja elintarvikealan yritysten kasvuhakuisuus. Sama sisältö käydään läpi tiedotteessa ja raportissa.
Monimuotoisen leipomoalan liikevaihto kasvoi vuonna 2020. Kilpailutilanne jatkuu kireänä, ja kireyttä lisää myymäläleipomo- ja paistopistetoiminnan ohella kasvanut tuonti.

Toimialaraportti: Luonnontuotealan kasvua tukevat trendit ovat vahvistumassa

8.12.2021 13.00
TEM
Kuvituskuva. Kuvassa marjakasvuston peittämä mätäs suomalaisessa metsässä. Kuvassa marjanpoimija on juuri ottanut marjoja kämmenelleen marjan varvusta.
Luonnontuotteiden kysynnän odotetaan kasvavan maailmalla. Luonnon raaka-aineiden ympärille odotetaan syntyvän merkittävää liiketoimintaa, koska taloudellista potentiaalia ei ole vielä täysin otettu käyttöön.

Pk-yritysbarometri: Sote-alan pk-yrityksillä positiiviset suhdanneodotukset - koronakriisi ei tuo muutoksia liiketoimintaan

25.11.2021 9.02
TEM
Pk-yrityksistä työvoiman riittävyyden näkee kehittämisen esteeksi 17 % kaikilla toimialoilla ja sote-aloilla 11 %.
Sosiaali- ja terveyspalveluiden pk-yritysten lähiajan suhdanneodotukset ovat kasvaneet selvästi vuodesta 2020.

4600 yrittäjää vastasi: Yritykset palanneet lähes pandemiaa edeltävään tilanteeseen, mutta epävarmuus kalvaa edelleen

1.9.2021 9.00
TEM
Kuvituskuva: Kaksi insinööriä kehittää tuotetta pk-yrityksessä.
Kuvaaja: Markus Sommers
Pk-yritysten suhdanneodotukset ovat nousseet poikkeuksellisen pandemiavuoden jälkeen voimakkaasti, mikä käy ilmi lähes 4600 yrittäjän Pk-yritysbarometrista.

Raportti: Yritysten digitalisaatio tukemaan kestävää kehitystä ja ilmastotavoitteita

26.4.2021 10.00
TEM
Vuonna 2030 suomalaisen teollisuuden tulee panostaa kestävään digitalisaatioon. Se tarkoittaa, että yritykset tuottavat ratkaisuja, jotka hillitsevät ilmastonmuutosta sekä hyödyntävät digiteknologioita ja datavirtaa. Tämä luo Suomelle kansainvälistä kilpailuetua.

Tukea äkillisten rakennemuutostilanteiden hoitoon ja pk-yritysten kansainvälistymisvalmiuksien kehittämiseen

18.3.2021 14.00
TEM
Valtioneuvosto on 18. maaliskuuta myöntänyt 600 000 euroa Naantalin ja 1,1 miljoonaa euroa Kemi-Tornion seudun äkillisten rakennemuutostilanteiden hoitoon. Samalla Lahden seudulle myönnettiin loput sille jo aiemmin esitetystä 1,065 miljoonan euron lisärahoituksesta. Etelä- ja Länsi-Suomi saivat lisäksi rahoitusta pk-yritysten kansainvälistymisvalmiuksien kehittämiseen.

Näytä lisää...

Ministeriö

Ministeriö

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö luo edellytyksiä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään kasvuun. Se syntyy osaavista ihmisistä laadukkaissa työpaikoissa, tuottavuuden kasvusta sekä kasvavasta työllisyydestä.

Lisätietoa ministeriöstä

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

TEM-konserniin kuuluu seitsemän keskusvirastoa, 15 ELY-keskusta, 15 TE-toimistoa, viisi yhtiötä ja kolme rahastoa. Koko hallinnonalalla on henkilöstöä noin 8 000.

Lisätietoa konsernista

Ministerit