Sivut, joissa tagi strategiat .

Ministeri Lintilä: Vähähiilisyys on Suomen teollisuuden kasvun strategia

24.11.2021 11.21
TEM
Kuvassa ministeri Lintilä
Elinkeinoministeri Mika Lintilä ehdottaa, että Suomi ja Ruotsi laatisivat yhteisen teollisuuspoliittisen strategian vihreän siirtymän edistämiseksi. Keskustelu voitaisiin Lintilän mukaan avata ensi vuonna järjestettävällä huippukokouksella, johon osallistuisi maiden politiikan ja elinkeinoelämän johto.

HIISI-hanke: Lisätoimia tarvitaan kaikilla päästösektoreilla 2035-tavoitteen saavuttamiseksi

16.2.2021 15.00
TEM
kuva metsästä
Kaikilla päästösektoreilla tarvitaan lisätoimia, jotta Suomi saavuttaisi hallituksen asettaman hiilineutraaliustavoitteen vuoteen 2035 mennessä. Näin todetaan HIISI-hankkeen alustavissa tuloksissa, joita esiteltiin 16.2.2021 VTT:n koordinoiman hankkeen sidosryhmätilaisuudessa.

Yksilölliset palvelut ja työnantajalähtöinen toimintamalli uuden TE-palvelustrategian keskiössä

16.12.2020 13.01
TEM
Työ- ja elinkeinoministeriö ja TE-hallinto ovat yhdessä valmistelleet muutosvaiheen TE-palvelustrategian, jossa linjataan lähivuosien julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden painopisteistä. 16.12.2020 julkaistun strategian keskiössä ovat yksilöllisen palvelun varmistaminen ja työnantajalähtöinen rekrytointipalvelu. Lisäksi strategiassa painotetaan strategista kumppanuutta ja digitalisaatiota.

Ministeri Haatainen: huoltovarmuustoiminnan tavoitteet päivitetään koronakriisin kokemusten pohjalta

19.11.2020 12.23
TEM
Työministeri Tuula Haataisen kuva
Työministeri Tuula Haatainen
Huoltovarmuusneuvoston analyysi koronakriisin huoltovarmuusvaikutuksista ja kehityskohteista on valmistunut. Raportin mukaan huoltovarmuuden tavoitteet on päivitettävä, HVK:n roolia selkiytettävä ja julkisen ja yksityisen sektorin yhteistoimintaa kehitettävä.

Ilmasto- ja energiastrategia linjaa kattavasti 2035-tavoitteen edellyttämät toimet

25.9.2020 13.45
TEM
Elinkeinoministeri Mika Lintilä
Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt uuden kansallisen ilmasto- ja energiastrategian valmistelun. Se valmistellaan koordinoidusti ja yhtenäisellä tietopohjalla keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman kanssa, joka puolestaan laaditaan ympäristöministeriön johdolla. Strategiatyön sidosryhmille ja asiantuntijoille suunnattu avauswebinaari järjestettiin 25.9.2020.

Biotalousstrategian päivitys lausunnolla - tavoitteena arvonlisän nosto 

15.11.2021 9.13
TEM
kuvassa biotalousstrategian logo
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja Suomen kansallisen biotalousstrategian päivityksestä. Alkuperäinen, vuoden 2014 strategia päivitetään vastaamaan toimintaympäristön muutoksia ja Marinin hallituksen ohjelmaa. Tavoitteena on laatia vuoteen 2035 ulottuva strategia, jonka kärkenä on tuottaa systemaattinen, kattava ja kokonaisvaltainen biotalouden arvonlisää kehittävä toimenpideohjelma.

Arvio tulevan ilmasto- ja energiastrategian sukupuolivaikutuksista valmistunut

16.9.2021 14.54
TEM
Kuvassa energia-alalla työskentelevä nainen aurinkopaneelien keskellä
Loppuvuodesta valmistuvasta Suomen ilmasto- ja energiastrategiasta on tehty hallituksen tasa-arvo-ohjelman mukainen sukupuolivaikutusten arviointi. Siinä tarkastellaan strategialuonnokseen ehdotettuja politiikkatoimenpiteitä niiden ihmisvaikutuksien ja sukupuolittuneisuuden kannalta.

Näytä lisää...

Ministeriö

Ministeriö

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö luo edellytyksiä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään kasvuun. Se syntyy osaavista ihmisistä laadukkaissa työpaikoissa, tuottavuuden kasvusta sekä kasvavasta työllisyydestä.

Lisätietoa ministeriöstä

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

TEM-konserniin kuuluu seitsemän keskusvirastoa, 15 ELY-keskusta, 15 TE-toimistoa, viisi yhtiötä ja kolme rahastoa. Koko hallinnonalalla on henkilöstöä noin 8 000.

Lisätietoa konsernista

Ministerit