Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä

TEM033:00/2017 Säädösvalmistelu

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki kotoutumisen edistämistä. Esityksessä säädettäisiin kotoutumisen edistämisestä selkeästi ja johdonmukaisesti ottaen huomioon maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuolto- sekä aluekehitys- ja kasvupalvelu-uudistusten edellyttämät kotouttamista koskevat muutostarpeet.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero TEM033:00/2017

Asianumerot TEM/1157/03.01.01/2017

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

HE laiksi kotoutumisen edistämisestä
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 1.2.2018
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  23/2018
  26/2018
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  5.7.2018
 • 4

  Säädös hyväksytty

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki kotoutumisen edistämistä. Esityksessä säädettäisiin kotoutumisen edistämisestä selkeästi ja johdonmukaisesti ottaen huomioon maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuolto- sekä aluekehitys- ja kasvupalvelu-uudistusten edellyttämät kotouttamista koskevat muutostarpeet.

VastuuministeriTyöministeri Lindström

Lisätietoa

 • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

Kevätistuntokauden 2018 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Juha-Pekka Suomi, vanhempi hallitussihteeri
[email protected]

Tiivistelmä

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki kotoutumisen edistämistä. Esityksessä säädettäisiin kotoutumisen edistämisestä selkeästi ja johdonmukaisesti ottaen huomioon maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuolto- sekä aluekehitys- ja kasvupalvelu-uudistusten edellyttämät kotouttamista koskevat muutostarpeet.

Lähtökohdat

Esitys perustuu hallituksen huhtikuussa 2016 tekemään linjaukseen maakunnalle siirtyvistä tehtävistä. Linjauksen mukaan maakunnat vastaavat alueellisista kehittämistehtävistä ja elinkeinojen edistämisen tehtävistä, alueiden käytön ohjauksesta ja suunnittelusta sekä maakunnallisen identiteetin ja kulttuurin edistämisestä. Lisäksi maakunnat vastaavat maakunnalle lain perusteella annettavista muista alueellisista palveluista mukaan lukien kotoutumisen edistäminen.

Maakuntauudistuksen lisäksi esitys perustuu hallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta ja aluekehitys- ja kasvupalvelu-uudistuksista aiheutuviin muutoksiin.

Lisää aiheesta