Osaaminen ja työmarkkinoiden kohtaanto

Työllisyyden edistämisen ministerityöryhmä - alatyöryhmä 4. Osaaminen ja työmarkkinoiden kohtaanto

TEM049:00/2019 Toimielin

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut alatyöryhmiä valmistelemaan työllisyyden edistämisen ministerityöryhmässä käsiteltäviä asioita. Ryhmä 4 tarkastelee kokonaisuutena työmarkkinoiden osaamistarpeisiin vastaamista ja valmistelee ehdotukset osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero TEM049:00/2019

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu 16.8.2019 – 17.8.2020

Asettamispäivä 16.8.2019

Toimielimen tyyppi Työryhmä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Rinne

Strategiset kokonaisuudet Kestävän talouden Suomi

Tavoite Työllisyysaste nostetaan 75%:iin ja työllisten määrä vahvistuu vähintään 60 000 henkilöllä v. 2023 loppuun mennessä

Keino Hallituksen työllisyystoimien väliarvio iltakoulussa

Keino Hallituksen työllisyyden lisälinjaukset kehysriihessä 2020

Yhteyshenkilö
Janne Savolainen, Erityisasiantuntija
puh. +358 50 396 3452
[email protected]

Yhteyshenkilö
Anna Toni, Erityisasiantuntija
puh. +358 50 501 0043
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Alatyöryhmän tehtävänä on jatkuvan oppimisen edistämiseksi etsiä keinoja digitaalisuuden hyödyntämiseksi, koulutustarjonnan ja rahoitusmallien kehittämiseksi sekä elinikäistä oppimista koskevan lainsäädännön kokoamiseksi yhteen.

Elinikäisen ohjauksen saatavuus, nuorisotakuu sekä työn- ja työhyvinvoinnin kehittäminen ovat osa osaavan työvoiman saatavuus -kokonaisuutta. Myös työttömien omaehtoisen opiskelun edistäminen kuuluu alatyöryhmän tehtäviin.

Tiivistelmä

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut alatyöryhmiä valmistelemaan työllisyyden edistämisen ministerityöryhmässä käsiteltäviä asioita. Ryhmä 4 tarkastelee kokonaisuutena työmarkkinoiden osaamistarpeisiin vastaamista ja valmistelee ehdotukset osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi.

Lähtökohdat

Kuluvan hallituskauden keskeiset työllisyyspolitiikan tavoitteet ovat työllisyysasteen nostaminen 75 prosenttiin vaalikauden loppuun mennessä ja työllisten määrän lisääminen vähintään 60 000 henkilöllä 2023 loppuun mennessä sekä julkisen talouden tasapaino vuonna 2023 normaalin kansainvälisen talouden tilanteessa. Alatyöryhmän työ tukee työllisyysasteen nostoa parantamalla työmarkkinoiden kohtaantoa.