Koheesio 2021+ -työryhmä

TEM078:00/2018 Toimielin

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut Koheesio 2021+ -työryhmän, jonka tehtävänä on Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) osarahoitetun kansallisen ohjelmatyön valmistelun tukeminen rakennerahasto- ohjelmakaudelle 2021-2027.

Työryhmän toimikautta jatkettu kaudelle 1.1. - 31.12.2021. Jatkoa 31.8.22 asti.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero TEM078:00/2018

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu 9.11.2018 – 31.8.2022

Asettamispäivä 9.11.2018

Toimielimen tyyppi Työryhmä

Yhteyshenkilö
Jaana Valkokallio, Neuvotteleva virkamies
puh. +358 40 739 9913
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Koheesio 2021+ -työryhmän tehtävänä on Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) osarahoitetun kansallisen ohjelmatyön valmistelun tukeminen. Työryhmä tekee ehdotuksia EAKR:n ja ESR:n osarahoittaman toiminnan tavoitteista ja sisällöistä sekä keskustelee ohjelmatyöhön liittyvistä hallinnollisista menettelyistä. Työryhmä tekee ehdotuksia rakennerahastojen ja muiden alueiden kehittämisen kannalta tarkoituksenmukaisten EU:n rahastojen ja välineiden yhteensovittamisesta. Työryhmä käsittelee myös komission 14.1.2020 esittämän uuden Oikeudenmukaisen siirtymän rahastoon liittyvää valmistelua.

Tiivistelmä

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut Koheesio 2021+ -työryhmän, jonka tehtävänä on Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) osarahoitetun kansallisen ohjelmatyön valmistelun tukeminen rakennerahasto- ohjelmakaudelle 2021-2027.

Työryhmän toimikautta jatkettu kaudelle 1.1. - 31.12.2021. Jatkoa 31.8.22 asti.

Lähtökohdat

Työ- ja elinkeinoministeriössä käynnistetään Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021-2027 kansallinen valmistelu. Valmistelusta on säädetty alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain (7/2014) 35 pykälässä.

Työryhmä toimii alueiden uudistumisen neuvottelukunnan (AUNE) kanssa yhteistyössä.

Lisää aiheesta