Valtioneuvoston asetus kaupparekisteristä

TEM083:00/2022 Säädösvalmistelu

Valmistellaan valtioneuvoston asetus kaupparekisteristä.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero TEM083:00/2022

Asianumerot VN/30978/2022

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Tehtäväluokka Asetuksen antaminen

Toimikausi/aikataulu 15.11.2022 –

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Jyri Oksanen, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 047 123
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Kaupparekisterilaki ja sen nojalla annettu valtioneuvoston asetus muodostaisivat kokonaisuuden, joten asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan samanaikaisesti kaupparekisterilain kanssa. Asetuksen arvioidaan tulevan voimaan pääasiallisesti vuoden 2023 alkupuoliskolla.

Tiivistelmä

Valmistellaan valtioneuvoston asetus kaupparekisteristä.

Lähtökohdat

Voimassa olevan kaupparekisterilain 31 §:n nojalla annettu kaupparekisteriasetus 208/1979 kumoutuu, kun voimassa oleva kaupparekisterilaki kumotaan uudella kaupparekisterilailla. Uusi kaupparekisterilaki sisältää useita asetuksenantovaltuussäännöksiä, joiden nojalla annettaisiin uusi valtioneuvoston asetus kaupparekisteristä.

Lisätietoja