Kaupparekisterilain kokonaisuudistus

TEM031:00/2020 Säädösvalmistelu

Valmistellaan hallituksen esitys uudeksi kaupparekisterilaiksi ja elinkeinotoimintalaiksi sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero TEM031:00/2020

Asianumerot VN/5810/2020

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu – 23.3.2023

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

HE kaupparekisterilaiksi ja elinkeinotoimintalaiksi sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Eduskunnan vastaus EV 320/2022

Valmistellaan hallituksen esitys uudeksi kaupparekisterilaiksi. Samanaikaisesti valmistellaan esitys elinkeinotoimintalaiksi, jolla kumottaisiin laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta (122/1919).

VastuuministeriTyöministeri Haatainen

YhteyshenkilöJyri Oksanen, työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätietoa

  • Käsittely: Lainsäädännön arviointineuvosto

Syysistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Jyri Oksanen, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 047 123
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Virkatyönä valmistellaan hallituksen esitys uudeksi kaupparekisterilaiksi. Valmistelun pohjana on kaupparekisterin kehittämistä pohtineen työryhmän mietintö (Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 23/2017) sekä siihen annettu lausuntopalaute. Valmisteltavasta hallituksen esityksestä järjestetään erillinen lausuntokierros.

Lähtökohtana valmistelussa on saattaa kaupparekisterilaki vastaamaan paremmin tämän päivän tarpeisiin suhteessa voimassaolevaan vuodelta 1979 olevaan kaupparekisterilakiin. Keskeisiä tavoitteita ovat sähköiseen asiointiin siirtyminen, automaation käyttöönoton mahdollistaminen rekisteri-ilmoitusten käsittelyssä sekä kaupparekisterin ajantasaisuuden ja luotettavuuden parantaminen.

Hankkeeseen on alun perin kuulunut digitalisointidirektiivin 2019/1151 täytäntöönpano. Digitalisointidirektiivi on pantu täytäntöön erillisellä esityksellä HE 151/2021 vp.

Hallituksen esityksen antamisajankohdaksi arvioidaan syysistuntokausi 2022.

Tiivistelmä

Valmistellaan hallituksen esitys uudeksi kaupparekisterilaiksi ja elinkeinotoimintalaiksi sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi.

Lisätietoja

Lisää aiheesta