Työelämän tasapaino -direktiivin täytäntöönpanoa valmisteleva työryhmä

TEM092:00/2019 Säädösvalmistelu

Kolmikantainen työryhmä valmisteli 31.12.2021 mennessä työelämän tasapaino -direktiivin täytäntöönpanon (DL 2.8.2022) edellyttämät muutokset työ- ja elinkeinoministeriön toimialan lainsäädäntöön, selvitti hallitusohjelman eräitä direktiiviin liittyviä kirjauksia sekä valmisteli perhevapaauudistuksen mahdolliset työsopimuslain muutokset.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero TEM092:00/2019

Asianumerot VN/9587/2019

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu 3.12.2019 – 31.12.2021

Asettamispäivä 3.12.2019

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Tavoitteet ja tuotokset

Työryhmän tehtävänä oli
- valmistella työelämän tasapaino -direktiivin täytäntöönpanon edellyttämät muutokset työ- ja elinkeinoministeriön toimialan lainsäädäntöön,
- selvittää jäljempänä mainitut hallitusohjelman kirjaukset sekä
- tehdä perhevapaauudistuksen mahdolliset muutokset työsopimuslakiin.

Tiivistelmä

Kolmikantainen työryhmä valmisteli 31.12.2021 mennessä työelämän tasapaino -direktiivin täytäntöönpanon (DL 2.8.2022) edellyttämät muutokset työ- ja elinkeinoministeriön toimialan lainsäädäntöön, selvitti hallitusohjelman eräitä direktiiviin liittyviä kirjauksia sekä valmisteli perhevapaauudistuksen mahdolliset työsopimuslain muutokset.

Lähtökohdat

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/1158 vanhempien ja omaistaan hoitavien työ- ja yksityiselämän tasapainottamisesta ja neuvoston direktiivin 2010/18/EU kumoamisesta, on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä jäsenmaissa viimeistään 2.8.2022 (20 artikla).

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelman mukaan:
- Selvitetään mahdollisuudet lisätä työajan joustoa tasapainottamaan työn ja perheen yhteensovittamista ja jaksamaan työuralla pidempään. Tavoitteena on parantaa erityisesti pienten lasten vanhempien ja ikääntyvistä omaisista huolehtivien mahdollisuuksia osa-aikatyöhön.
- Ehkäistään raskaussyrjintää. Täsmennetään lainsäädäntöä niin, että raskaus ja perhevapaan käyttö eivät saa vaikuttaa määräaikaisen työsuhteen jatkumiseen.
- Selvitetään perhevapaalta palaavien työsuhdeturvan parantamista ja ryhdytään selvityksen tulosten perusteella tarvittaviin lainsäädäntö- ja muihin toimiin.

Lisätietoja

Lisää aiheesta