Küsimused ja vastused restoranide sulgemise kohta

Kysymyksiä ja vastauksia koronasta ja ravintoloiden sulkemisesta viron kielellä.

8.3.2021

Mida peetakse toitlustusasutuseks? Kas sulgemine puudutab näiteks sööklaid, kohvikuid ja terrasse?

Toitlustusasutused on muu hulgas kohvikud, restoranid, baarid ja ööklubid, mis on üldsusele avatud. Ajutine sulgemine puudutab ka neid terrasse, kohvikuid ja restorane, mis tegutsevad mõnes teises ettevõttes, näiteks tanklas või kaupluses.

Sulgemine puudutab toitlustusasutusi piirkondades, kus on koroonaepideemia ulatuslik levik või nakatumiste arvu kasv. Sulgemine ei puuduta toitlustusasutusi piirkondades, kus epideemia on baasetapis.

Kas sulgemine puudutab personalisööklaid? Mida peetakse personalisööklaks? 

Toitlustusasutuste sulgemine ei puuduta personalisööklaid, kus teenindatakse ettevõtte oma töötajaid või muul moel piiratud isikuteringi. Tähtis on see, kas toitlustusasutus on avatud üldsusele või üksnes kitsale seltskonnale.
Vanadekodude, haiglate, garnisonide, vanglate, lasteaedade ja koolide sööklad ning muud üldsusele suletud personalisööklad võivad endiselt avatuks jääda. Neis tuleb siiski täita muid koroonaepideemia tõttu kehtestatud piiranguid. Lisateave:

Kas ettevõte võib muuta tegevusmudelit ja hakata personalisööklaks, et pakkuda lõunat vaid ühe asutuse töötajatele?

Õigusaktid ei keela muuta toitlustusasutus personalisööklaks, mis teenindab vaid piiratud isikuteringi.

Seejuures tuleb aga arvestada, et tegevusmudelit muudetaks klientidele arusaadaval moel, jätmata muljet, et kliendiks saada soovijaid koheldakse diskrimineerivalt.

Mida peetakse kaasamüügiks?

Restoranid ja kohvikud võivad müüa sööki ja jooki järeletulemisega otse kliendile või tarnida seda koju kas ise või muude teenusepakkujate vahendusel. 

Klient võib ka ise toidule järele tulla.

Sööki ja jooki ei tohi jääda tarbima kohviku või restorani siseruumidesse või terrassil asuvasse lauda, vaid seda tuleb teha mujal.

Kaasamüük tuleb korraldada selliselt, et toidule järele tulles ei tekiks nakkusohtlikke kontakte.

Kas restoran tohib kliendile alkohoolseid jooke kaasa müüa?

Restoran võib müüa alkohoolseid jooke kohapeal tarbimiseks. Soomes on mitusada restorani, kes on taotlenud alkoholi jaemüügi loa. Need ettevõtted tohivad ka edaspidi müüa klientidele kaasa kuni 5,5 mahuprotsenti etüülalkoholi sisaldavaid jooke, järgides alkoholiseadust. Restoranide jaemüük on võrdsustatud toidukaupluste alkoholimüügiga.

Mis on baas-, nakkuste arvu kasvu ja ulatusliku leviku etapid?

Piirkondade jagamine epideemia baas-, ulatusliku leviku ja nakkuste arvu kasvu etappidesse põhineb sotsiaal- ja tervishoiuministeeriumi koroonaviiruse ohjeldamise hübriidstrateegia tegevuskaval.

Nii nakkushaiguste seaduse kui ka majutus- ja toitlustustegevuse seaduse alusel kohaldatavate piirangute rakendamise piirkond kehtestatakse olenevalt piirkonna epideemiaolukorrast valitsuse määrusega. Vt vastust küsimusele „Kuidas ettevõte teab, kas ta on kohustatud kliendiruumi sulgema või kas ta kuulub piirangute alla?“.

Kuidas ettevõte teab, kas ta on kohustatud kliendiruumi sulgema või kas ta kuulub piirangute alla?

Valitsuse määruses on kehtestatud maakonnad, mille territooriumil on kohustuslik kliendiruumid sulgeda.

Ajutine sulgemine puudutab kõiki toitlustusettevõtteid piirkondades, kus see on vältimatu, et nakkuste arvu kasvu tõkestada, ehk neis paikades, kus koroonaepideemia on ulatusliku leviku ja nakatumiste arvu kasvu etapis. Toitlustusasutusi ei suleta piirkondades, kus epideemia on baasetapis.

Miks suletakse nakkuste arvu kasvu ja viiruse ulatusliku leviku piirkondades kõik toitlustusasutused?

Restoranide ja muude toitlustusettevõtete ajutine sulgemine on üks meetmetest, millega valitsus püüab tõkestada koroonaepideemia leviku kiirenemist ja nakkavamate viirustüvede üldiseks muutumist. Valitsuse eelnõu alus on otsus, millega Soomes kehtestatakse hädaolukord.

Restoranides, kohvikutes ja alkomüügikohtades käivad inimesed tihedalt läbi ning piisknakkuslik viirus levib kergelt. Lisaks kiirendab muteerunud koroonaviirus märkimisväärselt epideemia levikut.

Söögi ja joogi kaasamüük on endiselt lubatud, kas otse kliendile või muude tarnekanalite kaudu.

Kui paljusid ettevõtteid sulgemismeetmed puudutavad?

Statistikaameti andmetel oli Soomes 2019. aastal kokku 13 473 toitlustusettevõtet, kelle käive oli 6,39 miljonit eurot. Sektoris oli 60 519 töötajat.

Toitlustustegevus on koondunud Uusimaale, kus asub 35% kogu riigi toitlustusettevõtetest, töötab 42% töötajatest ja tekib 43% käibest. Sellele järgnevad Pirkanmaa ja Päris-Soome kumbki umbes 10% osaga.

Maakonnad, kus ajutine sulgemine hakkab kehtima, reguleeritakse valitsuse määrusega, mis antakse välja seaduse jõustumisel.

Kui kaua piirangud kehtivad?

Restoranid ja muud toitlustusasutused jäävad klientidele suletuks kolmeks nädalaks. Sulgemiskohustus kehtib alates 8.3.2021 kuni 28.3.2021.

Valitsuse määruses on kehtestatud maakonnad, mille territooriumil on kohustuslik kliendiruumid sulgeda. Valitsusel on seadusjärgne õigus muuta määrust juhul, kui mõni piirkond ei ole enam epideemia ulatusliku leviku või nakkuste arvu kasvu etapis.

Millist majandustoetust pakub tegevuse keelustanud riik restorani-, kohviku- ja baaripidajatele?

Tööhõive- ja majandusministeerium valmistab kiiresti ette toetusmudelit, et maksta mõistlikku hüvitist ettevõtetele, kelle suhtes kohaldatakse sulgemismeetmeid. 

Kust ettevõtja saab lisateavet restorani muude tegevuspiirangute kohta?

Regionaalhaldusamet teeb nakkushaiguste seaduse ajutise muudatuse üle järelevalvet, et restoranid täidaksid kehtivaid nõudeid ja peaksid piirangutest kinni.

Regionaalhaldusametid on seadnud sisse klienditeeninduse restoranide tegevuse ja juhtumite korraldamiseks: 0295 016 666 (E–R kl 8–11 ja 12–16), [email protected]

Millal saavad toitlustusettevõtted täpsemat teavet klientidele ruumide avamise kohta?

Kui majutus- ja toitlustustegevuse seadusega sätestatud sulgemismeetmed 28.3.2021 lõpevad, siis kehtivad nakkushaiguste seaduse ja selle alusel välja antud määruse piirangud igal juhul veel kuni 30.6.2021. Sotsiaal- ja tervishoiuministeerium valmistab eraldi ette ruumide avamiseks vajalikke muudatusi, mis hakkaksid kehtima alates 29.3.2021. Sellest teavitatakse eraldi.

Miks puudutab restoranide sulgemine ka tanklate toitlustuskohti? 

Sulgemine puudutab valitsuse eelnõu järgi kõiki üldsusele avatud toitlustusettevõtteid. Seega tuleb sulgeda ka tanklarestoranid ja -kohvikud, sest neile ei ole erandit tehtud.

Sulgemine ei kohusta panema kinni kogu tanklat, vaid see puudutab üksnes klientide toitlustamist selleks ette nähtud ruumides. Restoranid võivad endiselt müüa klientidele toitu kaasa ning tanklakauplus ja hügieeniruumid võivad jääda avatuks.