Küsimused ja vastused restoranide sulgemise kohta

Kysymyksiä ja vastauksia koronasta ja ravintoloiden sulkemisesta viron kielellä.

7.4.2020

Miks kõik toitlustusasutused kinni pannakse?

Restoranid peab hoidma suletud klientidelt kogu riigis, sest see on hädavajalik nakkushaiguse levimise tõkestamiseks. Inimeste sotsiaalsete kontaktide vähendamiseks varem kasutusele võetud meetmed ei ole veel piisavad.

Restoranides, kohvikutes ja joogikohtades on sotsiaalne läbikäimine tihe ja piisknakkuse teel leviv viirus levib praeguse hetke teabe kohaselt lihtsalt.

Piirangu ulatuslikkus on hädavajalik, aga toidu ja joogi kaasamüük on siiski endiselt võimalik, kas kliendile otse või eri viisidel kohale toimetatuna.

Miks keeldu ei võeta kasutusele piirkondlikult etappide kaupa?

Sulgemine etappide kaupa erineval ajal ei tõkestaks haiguse levimist tõhusalt ja ennetavalt.

Epideemia on levinut väga kiiresti ja piirkondlike nakkusahelate teke kasvab Soome erinevates piirkondades.

Sotsiaalsete kontaktide vältimine kõikjal on hädavajalik selleks, et haiguse olukorra halvenemist võib aeglustada kogu riigis.

Mis kõiki tegevusi piirang puudutab? Kas kohvikute ja baaride terasse ja turukohvikuid ka?

Toitlustusasutused on muuhulgas kohvikud, restoranid, baarid, ööklubid, mis on avalikkusele avatud. Piirang puudutab ka kohvikuid ja restorane, mis toimivad mingi teise tegevusega koos (näiteks tanklates või poodides sees). Piirang puudutab ka terasse.

Aga lasteaedade, koolide sööklad või haiglate personalisööklad?

Vanadekodude, haiglate, väeosade, vanglate, lasteaedade ja koolide sööklad ja muule avalikkusele suletud personalisööklad võivad edaspidi ka tavaliselt töötada.

Mida kaasamüügi all mõeldakse?

Restoranid ja kohvikud võivad müüa toitude või jookide take-away portsjoneid otse kliendile kas ise või teiste teenusepakkujate kaudu kojuvedu pakkudes. Portsjoneid või jooke ei tohi kohvikus sees olevasse lauda või terassile sööma ja jooma jääda, vaid nendega tuleb mujale minna.

Kaasamüügi peab organiseerima nii, et nakkusohtu tekitavaid kontakte ei teki toitu üle andes.

Kas seaduseelnõu võimaldab alkohoolsete jookide müüki restoranidest klientidele kaasa?

Eelnõus ei sätestata alkoholiseaduse muudatusti. Eelnõu kohaselt toitlustusasutused ei tohi pakkuda toitu ja jooki klientidele toitlustusasutuse sise- või välisruumides. See tähendab seda, et alkohoolseid jooke ei tohi müüa klientidele restoranis koha peal joomiseks. Soomes on mõned sajad restoranid, mis on taotlenud alkohoolsete jookide jaemüügiluba. Need toitlustusasutused tohivad edaspidi ka müüa kangusega kuni 5,5 % etüülalkoholi sisaldavaid alkohoolseid jooke klientidele kaasa võtmiseks vastavalt alkoholiseaduse sätetele. Restoranide jaemüügitegevus kõrvutatakse toidupoodide alkoholimüügiga.

Kui ulatuslikku tegevusala see piirang puudutab?

Toitlustustegevusega tegelevate ettevõtete arv on umbes 10 336 ja ala käive on 5,3 miljardit. Personali on restoranides umbes 50 097. Arvud on 2017. aastast ja need on tõenäoliselt praegu suuremad.

Kuidas riik toetab restoranide, kohvikute ja baaride pidajaid majanduslikult tegevust keelustades?

Ettevõtetele pakutakse toetust. Ettevõttel tasub kõige esimeseks võtta ühendust oma pangaga näiteks maksegraafikute paindlikkuse ja maksepuhkuste osas. Riik toetab pankade võimet ettevõtete finantseerimiseks.

Business Finlandi finantseerimisteenused on kasutuses ka selle tegevusala ettevõtetele. Finantseerimisteenuste sihtgrupiks on turism ja turismi lisateenused, aga ka loovalad ja esinevad artistid ning kõik tegevusalad, mille tootmisahelate töötamist koroonaviiruse olukord on mõjutanud või mõjutamas. Finantseerimine on mõeldud ettevõtetele uute äritegevuste selgitamiseks ja arendamiseks eriolukorras.

ELY-keskused on ka valmistunud toetama restoraniettevõtjaid koroonaviirusest tingitud surutises ja ELY-keskuste ettevõtete arendamishankeid suunatakse eriti teenindusalade väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele koroonaviirusest tingitud mõjude haldamiseks ja tõkestamiseks väljastatavatele toetustele.

Ettevõtjatele suunatud Majandusabi (Talousapu) nõustamisteenus nõustab ettevõtjaid majandus- ja makseraskustes.

Lisateave

Tegevusjuhised ettevõtetele koroonaviirusepideemias

Ettevõtjate toetus koroonaviiruse olukorras

Mida personalirestoranide tegevuse all mõeldakse? Kas näiteks ühise objekti söökla võib lahti hoida, kuigi seal söövad eri tööandjate teenistuses olevad töötajad?

Restoranide sulgemine ei puuduta personalirestoranide tegevust. Oluline on see, kas restoran on avatud kõrvalistele või ainult piiratud isikuteringile.

Personalirestoranide tegevuse all mõeldakse kommuuni omale personalile või muidu piiratud isikuteringile organiseeritud toitlustamist. Personalirestoran on näiteks teatud töökoha personali või muidu piiratud ringkondi teenindav restoran, mis ei ole avatud kõrvalistele.

Kas seadus sätestab, millisel viisil personalirestoranides toitlustamise organiseerima peab, kas näiteks Rootsi lauast toidu pakkumine on lubatud?

Seadusandluses ei esine otseseid piiranguid või määrusi millisel viisil toidu pakkumine personalirestoranides organiseerida tuleks.

Restoranide sulgemise eesmärgiks on nakkuse riski sisaldavate inimeste vaheliste kontaktide piiramine. Ka avatud personalirestoranides peaks ettevõtja tagama, et söömisega seotud tegevused, toidu pakkumine, järjekorras seismine ja toidu võtmine oleks organiseeritud nii, et nakkuste risk oleks võimalikult väike.

Vt lisateavet Toiduameti veebilehekülgedelt (soome keeles) 

Kas ma tohin muuta oma restorani tegevusmudelit personalirestoraniks nii, et pakun lõunat ainult ühe töökoha personalile?

Seadusandlus ei takista seda, et restoran muudaks tegevuskontseptsiooni personalirestoraniks, mis pakub toitu ainult teatud piiratud isikuteringile.

Sellega seoses on siiski hea hoolitseda selle eest, et tegevusmudeli muudatus viiakse läbi kliendile läbipaistval viisil, ega jäeta muljet, et erinevaid klientideks saada soovijaid koheldakse olukorras diskrimineerivalt.

Kas tohin jätkata lepingulise sööklana tegutsemist, sellest hoolimata, et mul on leping mitme ettevõttega?

Oluline on, kas toitu pakutakse piiratud isikuteringile. Seadusandluses ei ole täpsemalt määratletud piiratud isikuteringi suurust, aga restoran ei tohi avalikkusele avatud olla.

Tavapärane lepinguline restoranitegevus, kus toitu pakutakse teatud ettevõtete töötajate piiratud ringile, on lubatud, kui restoran ei ole avatud teistele klientidele.