Kahdenväliset sopimukset täydentävät kansainvälisiä yleissopimuksia

Suomen ydinenergiateollisuus on voimakkaasti riippuvainen tuonnista. Suomessa ei ole ydinenergia-alan keskeisten järjestelmien ja komponenttien eikä ydinpolttoaineen valmistavaa teollisuutta.

Kahdenvälisillä sopimuksilla edistetään yhteistyötä Suomen ja sopijamaan kesken ydinenergian käytön tutkimuksessa, laitteiden, teknologian ja ydinaineiden siirrossa maiden välillä sekä ydin- ja säteilyturvallisuuden edistämisessä.

Useimmat ydinenergia-alan toimittajamaat asettavat yhteistyön ja toimitusten ehdoksi sen, että vastaanottavan maan kanssa on tehty valtiosopimus, jolla kansainvälisten yleissopimusten määräysten ja erilaisten kansainvälisten suositusten noudattamisesta kahdenvälisessä suhteessa sovitaan tarkemmin. Suomi on osapuolena kaikissa Suomen kannalta oleellisissa kansainvälisissä ydinalan yleissopimuksissa.

Suomi on tehnyt ydinenergia-alan kahdenvälisiä yhteistyösopimuksia mm. Saudi-Arabian, Korean, Venäjän, Ukrainan, Saksan, Ruotsin, Tanskan, Norjan ja Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa.

Lisätietoja: Liisa Heikinheimo