Hyppää sisältöön
Media

Uusi laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi tulee voimaan marraskuussa

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 9.9.2021 13.53
Tiedote

Valtioneuvosto on antanut asetuksen, jonka mukaan laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021‒2028 tulee voimaan 1.11.2021. Lain mukaisia avustusohjelmia käytetään EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmien toimeenpanoon ohjelmakaudella 2021–2027 sekä kansallisesti rahoitettaviin avustuksiin. 

Tasavallan presidentti vahvisti lain 13.8.2021 ja asetuksella säädetään ainoastaan lain voimaantulon ajankohdasta. Laki tulee voimaan samanaikaisesti, kun alue- ja rakennepolitiikan uusi ohjelmakausi 2021–2027 käynnistyy Suomessa.

Kaksi avustusmuotoa: yrityksen kehittämisavustus ja toimintaympäristön kehittämisavustus

Laki koskee kahta ELY-keskusten yritystoiminnan kehittämiseksi myöntämää avustusta, joita ovat yrityksen kehittämisavustus ja toimintaympäristön kehittämisavustus. 

Yrityksen kehittämisavustusta myönnetään innovatiivisiin kasvuun tai kansainvälistymiseen liittyviin kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin. Toimintaympäristön kehittämisavustusta voidaan myöntää voittoa tavoittelemattomille julkisille ja yksityisille yhteisöille sekä säätiöille yritysten toimintaympäristöä ja kehittymisedellytyksiä parantaviin hankkeisiin.

Avustuksia tullaan rahoittamaan valtion talousarvion määrärahoista ja Euroopan unionin rahastoista, erityisesti Euroopan aluekehitysrahastosta ja oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta, saatavilla varoilla. Avustusten myöntämisessä otetaan huomioon Euroopan unionin ja kansallisen alue- ja rakennepolitiikan tavoitteet sekä kilpailunäkökohdat. Keskeisiä painopisteitä ohjelmakaudella 2021‒2027 ovat hiilineutraaliuden, energia- ja materiaalitehokkuuden sekä digitalisaation edistäminen.

Muutoksia yrityksen kehittämisavustuksen toimialarajaukseen ja myöntämisen edellytyksiin

Sääntelyn päälinjat säilyvät nykyisen kaltaisina. Yrityksen kehittämisavustusta koskevaan toimialarajaukseen on tehty muutoksia niin, että vain kala-, maa- ja metsätalouden alkutuotanto rajataan pois kehittämisavustuksen piiristä. Esimerkiksi metsätaloutta palvelevia yrityksiä ei jatkossa rajata enää toimialan perusteella pois avustusten piiristä ja avustusta voitaisiin myöntää myös kalanjalostukseen.

Yrityksen kehittämisavustuksen myöntämisen edellytyksiin on lisätty ympäristöön liittyvien näkökohtien huomioiminen. Avustuksen myöntämistä puoltavaksi tekijäksi voitaisiin katsoa esimerkiksi se, että hanke edistäisi alue- ja rakennepolitiikan ohjelman tavoitteita, kuten vähähiilisyyttä tai energia- ja materiaalitehokkuutta tai hankkeella olisi muita ympäristön kannalta myönteisiä vaikutuksia.


Lisätiedot:
hallitussihteeri Emmi Äijälä, TEM, p. 029 504 7216
hallitusneuvos Mikko Ojala, TEM, p. 029 506 3506

 
Sivun alkuun