Tutkimusryhmä esittää Suomeen uutta osallistavan sosiaaliturvan mallia

Työ- ja elinkeinoministeriö 8.2.2017 8.33
Tiedote

Helsingin yliopiston tutkimusryhmä selvitti osallistavan sosiaaliturvan malleja. Tutkimusryhmän esittämässä mallissa pitkään työmarkkinatukea saaneet työttömät sopivat sosiaalityöntekijän kanssa työllisyyttä ja osallisuutta edistävistä toimista.

Tutkimusryhmän raportissa tarkastellaan, miten nykyistä sosiaaliturvajärjestelmää, erityisesti työttömyysturvaa ja aikuissosiaalityötä, voitaisiin käyttää nykyistä laajemmin työttömien osaamisen kehittämiseen, työelämäosallisuuden vahvistamiseen, työmarkkinoilta syrjäytymisen ehkäisemiseen ja työllistymiskynnyksen alentamiseen.

Osallistavan sosiaaliturvan luominen on yksi hallitusohjelman työllisyys ja kilpailukyky -painopistealueen toimenpiteistä.

– Tutkimusryhmän raportti tarjoaa hyvän lähtökohdan tarkastella asiaa tarkemmin ja miettiä mahdollisia jatkotoimia, oikeus- ja työministeri Jari Lindström sanoo.

Valtioneuvoston vuoden 2016 selvitys- ja tutkimussuunnitelman mukaisesti toteutettu tutkimus toteutettiin työ- ja elinkeinoministeriön aloitteesta. Sen ohjausryhmään on kuulunut asiantuntijoita työ- ja elinkeinoministeriöstä, sosiaali- ja terveysministeriöistä ja valtiovarainministeriöstä.

Neljä osallistavan sosiaaliturvan mallia

Tiedotustilaisuuden esitysaineisto

Lisätiedot:
oikeus- ja työministerin erityisavustaja Sakari Puisto, p. +358 46 923 4915
neuvotteleva virkamies Päivi Haavisto-Vuori, TEM, p. +358 2950 49056