Sivut, joissa tagi maahanmuutto .

Hallituksen tiekartta kokoaa toimet koulutus- ja työperustaisen maahanmuuton lisäämiseksi

9.9.2021 16.03
OKM TEM
Kuvassa maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita.
Suomi tarvitsee lisää työvoiman ja opiskelijoiden maahanmuuttoa, jotta yritykset löytävät riittävästi osaajia ja Suomen elinvoima ja julkinen talous vahvistuvat. Koulutus- ja työperäisen maahanmuuton tiekartta on pitkän aikavälin toimintasuunnitelma, jonka avulla tavoitteet erityisosaajien, yrittäjien, tutkijoiden ja opiskelijoiden maahanmuutosta voidaan saavuttaa.

Kotoutumisen sanasto yhdenmukaistaa kotoutumiseen liittyvien käsitteiden käyttöä

22.6.2021 11.33
TEM
Maahanmuuttajanuori opiskelemassa vihon ja tietokoneen kanssa.
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisema Kotoutumisen sanasto yhdenmukaistaa kotoutumiseen, yhdenvertaisuuteen ja syrjintään liittyvien käsitteiden käyttöä. Uusi sanasto korostaa yhdenvertaisuutta ja maahanmuuttajien omaa toimijuutta. Kotouttamisen sijaan tulisikin jatkossa puhua kotoutumisen edistämisestä.  

Kotoutumisen selonteko esittää laajan ohjelman nopeuttamaan kotoutumista 

17.6.2021 14.05
TEM
Onnistuneen kotoutumisen merkitys kasvaa koko ajan, kun Suomen työikäinen väestö ikääntyy ja maahanmuuttajataustaisen väestön määrä lisääntyy. Valtioneuvoston selonteko kotoutumisesta esittää laajan ohjelman, jolla kotoutumista voidaan tukea entistä vaikuttavammin. 

Tuore esite ja neuvontapalvelu ehkäisevät kausityöläisten ja muiden Suomeen töihin tulevien hyväksikäyttöä

15.6.2021 14.20
TEM
Kuva mansikkakorista poimijan käsissä.
Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisee Suomeen työhön tuleville tarkoitetun esitteen työntekijän oikeuksista ja auttavista tahoista sekä käynnistää monikielisen neuvontapalvelun ulkomailta saapuville kausityöntekijöille. 

Talent Boost –toimenpideohjelma hyväksyttiin ministerityöryhmissä

16.6.2020 17.06
OKM TEM
Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden ministerityöryhmä sekä työllisyyden edistämisen ministerityöryhmä ovat kokouksissaan 16.6.2020 hyväksyneet poikkihallinnollisen Talent Boost –toimenpideohjelman. Toimenpideohjelman tavoitteena on tehdä Suomesta kansainvälisesti houkutteleva paikka työskennellä, opiskella, tutkia ja yrittää.

TEM rahoittaa E2:n tutkimushanketta, joka selvittää miten Suomeen saadaan lisää kansainvälisiä osaajia 

3.11.2021 13.14
TEM
En kvinna och en man har ett möte, med en öppen bärbar dator på bordet.
Työ- ja elinkeinoministeriö on mukana E2:n tutkimushankkeessa, jossa selvitetään, miten Suomen vetovoimaa kansainvälisten osaajien ja ulkosuomalaisten paluumuuttajien keskuudessa voidaan vahvistaa. Hankkeessa kuullaan ulkosuomalaisia, Suomessa asuvia ulkomaalaisia ja kansainvälisiä diginomadeja. 

Kotoutumisen sanaston ruotsinkielinen käännös on julkaistu – sanasto yhdenmukaistaa kotoutumiseen liittyvien käsitteiden käyttöä

12.10.2021 14.42
TEM
Kotoutumisen sanaston ruotsinkielinen käännös on julkaistu. Sanasto yhdenmukaistaa kotoutumiseen, yhdenvertaisuuteen ja syrjintään liittyvien käsitteiden käyttöä.

Näytä lisää...

Ministeriö

Ministeriö

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö luo edellytyksiä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään kasvuun. Se syntyy osaavista ihmisistä laadukkaissa työpaikoissa, tuottavuuden kasvusta sekä kasvavasta työllisyydestä.

Lisätietoa ministeriöstä

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

TEM-konserniin kuuluu seitsemän keskusvirastoa, 15 ELY-keskusta, 15 TE-toimistoa, viisi yhtiötä ja kolme rahastoa. Koko hallinnonalalla on henkilöstöä noin 8 000.

Lisätietoa konsernista

Ministerit