Sivut, joissa tagi maahanmuutto .

Kotoutumislakiin esitetään muutoksia, jotta Ukrainasta paenneiden palvelut voidaan turvata

1.7.2022 11.50
TEM
Hallitus valmistelee kotoutumisen edistämisestä annettuun lakiin muutoksia, jotta kunnille ja hyvinvointialueille voitaisiin korvata kotoutumislain mukaisia kustannuksia palveluiden järjestämisestä niille tilapäistä suojelua saaville, joille on myönnetty kotikunta.

Erityisosaajien ja kasvuyrittäjien maahanmuuttoa nopeuttava pikakaista käynnistyy 

1.6.2022 9.01
SM TEM UM
Tiimi läppäreiden kanssa palaverissa.
Erityisosaajille ja kasvuyrittäjille sekä heidän perheenjäsenilleen suunnattu pikakaista mahdollistaa oleskeluluvan saamisen 14 vuorokaudessa. Pikakaista käynnistyy kesäkuun alussa. Käsittelyajan palvelulupaus on yksi monista toimista, joilla hallitus sujuvoittaa osaajien maahanmuuttoa. 

Lakimuutos helpottaa kansainvälisten opiskelijoiden maahantuloa ja Suomeen jäämistä 

13.4.2022 14.04
TEM
Kansainvälisiä opiskelijoita.
Uuden lain mukaan ulkomailta Suomeen tulevat opiskelijat saavat oleskeluluvan heti koko opiskeluajaksi*. Myös töiden hakeminen valmistumisen jälkeen muuttuu helpommaksi. Opiskelijan pitää kuitenkin pystyä vastaamaan omasta toimeentulostaan koko opintojen ajan.

Tilapäistä suojelua saavalla on oikeus tehdä töitä Suomessa – TEMin ohje neuvoo Ukrainasta sotaa pakenevia työllistymisessä

25.3.2022 11.29
TEM
Ukraina-teksti
Suomi myöntää Ukrainasta sotaa pakeneville tilapäistä suojelua. Tilapäistä suojelua saavilla on rajoittamaton oikeus tehdä työtä, heti kun he ovat saaneet oleskeluluvan ja oleskelulupakortin. He voivat myös ilmoittautua TE-toimistoon työnhakijaksi ja saada muita työllistymistä tukevia palveluita, kertoo työ- ja elinkeinoministeriön ohje, jota jaetaan tulijoille jo rajoilla. 

Tuore selvitys kokosi yhteen tietoa alueiden maahanmuuttostrategioista

4.3.2022 12.02
TEM
Selvitys alueellisista maahanmuuttostrategioista tuottaa tietoa maakuntien valmiudesta ja tahtotilasta hyödyntää koulutus- ja työperäistä maahanmuuttoa. Lisäksi se tukee alueilla käytävää keskustelua osaajien riittävyydestä ja koulutus- ja työperäisestä maahanmuutosta sekä parantaa alueiden varautumista osaajapulaan.

Tutkijoiden jäämistä Suomeen helpotetaan tekemällä oleskeluluvista sujuvampia – lausuntokierros käynnissä

11.8.2022 15.00
TEM
Kaksi tutkimustyötä tekevää naista.
Hallituksen esitys tutkijoiden oleskelulupia koskevan lain muuttamisesta on lähtenyt lausuntokierrokselle. Esityksen mukaan oleskelulupia pidennettäisiin, jotta Suomeen jääminen ja tutkimuksen tekeminen olisi helpompaa. Samalla myös jatkotutkimusta tekevien tutkijoiden asemaa kohennettaisiin. 

Talent Boost -verkkosivusto kokoaa yhteen osaajien maahanmuuton edistämisen ajankohtaisia asioita

29.6.2022 10.42
OKM TEM
Suomi tarvitsee osaajien maahanmuuttoa, jotta yritysten kasvuedellytyksiä voidaan vahvistaa ja yhteiskunnan toimivuus ja hyvinvointi varmistaa. Koulutus- ja työperusteista maahanmuuttoa edistävän Talent Boost -toimenpideohjelman ajankohtainen tieto löytyy jatkossa uusilta verkkosivuilta. Sivuston tarkoitus on kertoa Talent Boost -verkostossa tehtävästä käytännön työstä ja palvella kaikkia verkostossa toimivia sekä muita Talent Boost -ohjelmasta kiinnostuneita.

Näytä lisää...

Ministeriö

Ministeriö

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö luo edellytyksiä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään kasvuun. Se syntyy osaavista ihmisistä laadukkaissa työpaikoissa, tuottavuuden kasvusta sekä kasvavasta työllisyydestä.

Lisätietoa ministeriöstä

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

TEM-konserniin kuuluu seitsemän keskusvirastoa, 15 ELY-keskusta, 15 TE-toimistoa, viisi yhtiötä ja kolme rahastoa. Koko hallinnonalalla on henkilöstöä noin 8 000.

Lisätietoa konsernista

Ministerit