Energiaministerit linjaavat toimista talven sähkönhintojen keventämiseksi

29.9.2022 14.52
TEM
EU-lippuja
EU:n energiaministerit tapaavat ylimääräisessä energianeuvostossa perjantaina 30.9.2022. Tavoitteena on saavuttaa yhteisymmärrys EU-maiden välillä neuvoston asetuksesta hätätoimista, joilla EU puuttuu korkeisiin sähkön hintoihin ja vähentää energiahinnoista kuluttajille aiheutuvia negatiivisia vaikutuksia.

Markkinoilla olevien tuotteiden valvonta vahvistuu – neljän tuoteryhmän markkinavalvontaan esitetään päivityksiä

29.9.2022 13.56
TEM
Markkinavalvonnan tavoitteena on varmistaa, että markkinoilla olevat tuotteet eivät vaaranna käyttäjien terveyttä, turvallisuutta tai ympäristöä ja että tuotteet toimivat oikealla tavalla. Hallitus esittää täydennyksiä markkinavalvonta-asetuksen täytäntöönpanoon lelujen, kuluttajakäyttöisten koneiden, mittauslaitteiden ja kaasulaitteiden osalta.

Kilpailukykyneuvostossa aiheina EU:n sisämarkkinoiden hätäapuväline sekä ekosuunnittelu

28.9.2022 9.56
TEM
EU:n kilpailukyvystä vastaavat ministerit kokoontuvat Brysseliin 29.9.2022 käsittelemään sisämarkkinoihin ja teollisuuspolitiikkaan liittyviä aiheita. Ministerikokouksessa keskustellaan EU:n sisämarkkinoiden kriisinsietokyvystä sekä tuotteiden ekologisesta suunnittelusta. Suomea kokouksessa edustaa työministeri Tuula Haatainen.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä edustaa Suomea kansainvälisen atomienergiajärjestö IAEA:n yleiskokousviikolla

27.9.2022 10.28
TEM
Kuvassa elinkeinoministeri Mika Lintilä
Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n yleiskokous järjestetään Wienissä tällä viikolla. Elinkeinoministeri Mika Lintilä osallistuu kokoukseen Suomen edustajana.

Polttoainetuki työkoneissa käytetylle polttoöljylle

22.9.2022 14.00
TEM
Hallitus esittää 22.9.2022 polttoainetukea työkoneissa käytetylle polttoöljylle. Esitys muuttaisi kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta annettua lakia. Tämän vuoden syyskuussa voimaan tulleen lain käsittelyssä eduskunta antoi lausuman, joka kehotti valmistelemaan pikaisesti myös polttoöljylle vastaava tuki.

31 uutta hakemusta suuriksi uuden energiateknologian demonstraatiohankkeiksi 

20.9.2022 15.44
TEM
Biokaasulaitos
Uuden energiateknologian hankkeille voidaan myöntää investointitukea, jonka tavoitteena on vauhdittaa uusien teknologioiden käyttöönottoa ja vuoden 2030 kansallisten ja EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamiseen. Vuoden 2022 suurten uuden energiateknologian demonstraatiohankkeiden haussa on jaossa yhteensä noin 153 miljoonaa euroa.

Liikennepolttoaineen alempi jakeluvelvoite jatkuu vuonna 2023

19.9.2022 19.06
TEM
Ihminen tankkaamassa autoa
Polttoaineiden hinnat ovat nousseet nopeasti muun muassa Venäjän hyökkäyssodan vuoksi. Hillitäkseen hintojen nopeaa nousua hallitus päätti jo aiemmin vuoden 2022 polttoaineiden jakeluvelvoitteen laskemisesta. Nyt hallitus esittää vastaavaa 7,5 prosenttiyksikön laskua vuodelle 2023.

Näytä lisää...

Tutustu myös

Hallituksen työllisyystoimet

Hallituksen työllisyystoimet

Hallitus tekee  taloutta vahvistavia työllisyystoimia, joiden tavoitteena on saavuttaa 80 000 lisätyöllistä. Sivuillemme on koottu tietoa hallituksen työllisyystoimista ja niiden vaikutuksista.

Hallituksen työllisyystoimet

TE-palvelut 2024 -uudistus

TE-palvelut 2024 -uudistus

TE-palvelut on tarkoitus siirtää kuntien vastuulle vuoden 2024 aikana. Tavoitteena on palvelurakenne, joka edistää parhaalla mahdollisella tavalla työntekijöiden nopeaa työllistymistä.

TE-palvelut 2024 -uudistuksen verkkosivut

 

Suomen kestävän kasvun ohjelma

Suomen kestävän kasvun ohjelma

Suomen kestävän kasvun ohjelma vauhdittaa kilpailukykyä, investointeja, osaamistason nostoa sekä tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita. Sivuillemme on koottu tietoa TEM:n hallinnonalan rahoituskohteista mm. yrityksille suunnatuista hauista.

Kestävän kasvun ohjelma TEM:ssä

Ministeriö

Ministeriö

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö luo edellytyksiä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään kasvuun. Se syntyy osaavista ihmisistä laadukkaissa työpaikoissa, tuottavuuden kasvusta sekä kasvavasta työllisyydestä.

Lisätietoa ministeriöstä

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

TEM-konserniin kuuluu seitsemän keskusvirastoa, 15 ELY-keskusta, 15 TE-toimistoa, viisi yhtiötä ja kolme rahastoa. Koko hallinnonalalla on henkilöstöä noin 8 000.

Lisätietoa konsernista

Ministerit

Tuula Haatainen
Tuula Haatainen
Työministeri
Mika Lintilä
Mika Lintilä
Elinkeinoministeri