Paikallisen sopimisen lakimuutokset lausuntokierrokselle

1.3.2024 15.06
TEM
Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää 1.3.–12.4.2024 lausuntokierroksen lainsäädännöstä, jolla lisätään mahdollisuuksia paikalliseen sopimiseen. Ehdotukset lakimuutoksiksi on valmistellut kolmikantainen työryhmä, joka ei ollut työssään yksimielinen.

Ministeri Rydman osallistuu maailman suurimpaan kaivosalan tapahtumaan Suomessa toimivien yritysten kanssa

1.3.2024 13.10
TEM
Elinkeinoministeri Wille Rydman osallistuu Kanadan Torontossa vuosittain järjestettävää maailman suurimpaan malminetsintä- ja kaivosalan tapahtumaan PDAC:iin ja sen kaivosministeritapaamiseen 3.-4.3.2024. Tapaamisen pääteemana on vastuullinen kaivostoiminta ja puhdas siirtymä.

Hallituksen esitys työrauhalainsäädännön muutoksista eduskuntaan

29.2.2024 14.15
TEM
Hallitus esittää työrauhan rikkomisesta tuomittavien sakkojen korottamista, suhteettomien myötätuntotaistelujen rajoittamista sekä enimmäiskestoa poliittisille lakoille. Uudistuksella ei rajoitettaisi työtaisteluja, joilla tavoitellaan parempia työehtoja omalla alalla.

Valtioneuvosto pitää komission osaajareserviä koskevaa ehdotusta lähtökohtaisesti perusteltuna

29.2.2024 14.10
TEM
Euroopan komissio on esittänyt EU:n osaajareservin perustamista, jonka tavoitteena olisi helpottaa kansainvälistä rekrytointia osaamis- ja työvoimapulaan vastaamiseksi. Valtioneuvosto antoi 29.2.2024 eduskunnalle u-kirjelmän kannastaan esitykseen.

Hallitus esittää Kilpailu- ja kuluttajavirastoa yhteysviranomaiseksi EU:n digimarkkinasäädöstä koskevissa asioissa

29.2.2024 13.59
TEM
Kuva on symbolikuva, jossa digitaaliset bitit kiertävät maapalloa.
Hallitus esittää, että Kilpailu- ja kuluttajavirasto toimisi keskitettynä kansallisena yhteysviranomaisena EU:n digimarkkinasäädökseen liittyvissä asioissa. Samoin Kilpailu- ja kuluttajavirasto avustaisi Euroopan komissiota muun muassa tarkastuksissa.

Tutustu myös

TE-palvelut 2024 -uudistus

TE-palvelut 2024 -uudistus

TE-palvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnille 1.1.2025. Tavoitteena on palvelurakenne, joka edistää parhaalla mahdollisella tavalla työntekijöiden nopeaa työllistymistä.

TE-palvelut 2024 -uudistuksen verkkosivut

 

Yritystukien tietopalvelu

Yritystukien tietopalvelu

Yritystukien julkinen tietopalvelu sisältää tiedot myönnetyistä ja maksetuista tuista y-tunnuksittain. Tarkoituksena on tehostaa yritystukien läpinäkyvyyttä ja seurantaa sekä antaa tietoa tukien kohdentumisesta ja kehittymisestä.

Yritystukien tietopalvelu

Suomen kestävän kasvun ohjelma

Suomen kestävän kasvun ohjelma

Suomen kestävän kasvun ohjelma vauhdittaa kilpailukykyä, investointeja, osaamistason nostoa sekä tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita. Sivuillemme on koottu tietoa TEM:n hallinnonalan rahoituskohteista mm. yrityksille suunnatuista hauista.

Kestävän kasvun ohjelma TEM:ssä

Ministeriö

Ministeriö

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö luo edellytyksiä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään kasvuun. Se syntyy osaavista ihmisistä laadukkaissa työpaikoissa, tuottavuuden kasvusta sekä kasvavasta työllisyydestä.

Lisätietoa ministeriöstä

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

TEM-konserniin kuuluu seitsemän keskusvirastoa, 15 ELY-keskusta, 15 TE-toimistoa, kuusi yhtiötä ja kolme rahastoa. Koko hallinnonalalla on henkilöstöä noin 8 000.

Lisätietoa konsernista

Ministerit

Arto Satonen
Arto Satonen
Työministeri
Wille Rydman
Wille Rydman
Elinkeinoministeri
Kai Mykkänen
Kai Mykkänen
Ympäristö- ja ilmastoministeri
Mari Rantanen
Mari Rantanen
Sisäministeri
Anna-Kaisa Ikonen
Anna-Kaisa Ikonen
Kunta- ja alueministeri