Hallituksen esitys henkilöstön aseman turvaamisesta yhtiöiden rajat ylittävässä sulautumisessa, jakautumisessa tai kotipaikan siirrossa

TEM018:00/2022 Säädösvalmistelu

Esityksellä pannaan täytäntöön työoikeuden alaa koskevien säännösten osalta direktiivi (EU) 2019/2121 rajatylittävien yhtiömuodon muutosten, sulautumisten ja jakautumisten osalta. Työryhmä 21.3.2022 - 31.8.2022, lausuntokierros 6.7-16.8.2022, jatkovalmistelu, eduskunnalle viikolla 41

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero TEM018:00/2022

Asianumerot VN/973/2022

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 21.3.2022 – 31.12.2022

Asettamispäivä 15.3.2022

Lainvalmistelu

HE laiksi työntekijöiden aseman turvaamisesta rajatylittävien yritysjärjestelyjen yhteydessä
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 31.1.2022
 • 2

  Meneillään oleva vaihe: Arvioitu esittelyviikko

  41/2022
 • 3

  Annettu eduskunnalle

 • 4

  Säädös hyväksytty

Esityksellä pannaan täytäntöön työoikeuden alaa koskevien säännösten osalta direktiivi (EU) 2019/2121 rajatylittävien yhtiömuodon muutosten, sulautumisten ja jakautumisten osalta. Esitys liittyy oikeusministeriössä vireillä olevaan direktiivin yhtiöoikeudellista sääntelyä koskevaan täytäntöönpanoon.

VastuuministeriTyöministeri Haatainen

Syysistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Liisa Heinonen, HALLITUSNEUVOS
puh. +358 295 064 131
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on työntekijöiden oikeuksien jatkuvuuden turvaaminen direktiivissä edellytetyllä tavalla (lähinnä EU- ja ETA-maiden) rajatylittävien yritysjärjestelyjen seurauksena syntyvissä tai muuntuvissa Suomen työlainsäädännön piiriin kuuluvissa yhtiöissä, erityisesti työntekijöiden kuulemista, tiedottamista ja osallistumista yhtiön hallintoon koskevien oikeuksien osalta.

Tiivistelmä

Esityksellä pannaan täytäntöön työoikeuden alaa koskevien säännösten osalta direktiivi (EU) 2019/2121 rajatylittävien yhtiömuodon muutosten, sulautumisten ja jakautumisten osalta. Työryhmä 21.3.2022 - 31.8.2022, lausuntokierros 6.7-16.8.2022, jatkovalmistelu, eduskunnalle viikolla 41

Lähtökohdat

Hanke on osa direktiivin(EU) 2019/2121 implementointia. Suomen on pantava direktiivi täytäntöön viimeistään 31.1.2023.

Lisätietoja