Hallituksen esitys henkilöstön aseman turvaamista yhtiöiden rajat ylittävässä sulautumisessa, jakautumisessa tai kotipaikan siirrossa koskevaksi lainsäädännöksi

TEM018:00/2022 Säädösvalmistelu

Esityksellä pannaan täytäntöön työoikeuden alaa koskevien säännösten osalta direktiivi (EU) 2019/2121 rajatylittävien yhtiömuodon muutosten, sulautumisten ja jakautumisten osalta. Työryhmä 21.3.2022 - 31.8.2022, lausuntokierros 6.7-16.8.2022, HE 213/2022 13.10, EV 193/2022 2.12.2022, vahvistus 19.1.2023, SäädK 90-95/2023, voimaan 31.1.2023

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero TEM018:00/2022

Asianumerot VN/973/2022

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 21.3.2022 – 19.1.2023

Asettamispäivä 15.3.2022

Lainvalmistelu

HE henkilöstön aseman turvaamista yhtiöiden rajat ylittävässä sulautumisessa, jakautumisessa tai kotipaikan siirrossa koskevaksi lainsäädännöksi

Eduskunnan vastaus EV 193/2022

Esityksellä pannaan täytäntöön työoikeuden alaa koskevien säännösten osalta direktiivi (EU) 2019/2121 rajatylittävien yhtiömuodon muutosten, sulautumisten ja jakautumisten osalta. Esitys liittyy oikeusministeriössä vireillä olevaan direktiivin yhtiöoikeudellista sääntelyä koskevaan täytäntöönpanoon.

VastuuministeriTyöministeri Haatainen

Syysistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on työntekijöiden oikeuksien jatkuvuuden turvaaminen direktiivissä edellytetyllä tavalla (lähinnä EU- ja ETA-maiden) rajatylittävien yritysjärjestelyjen seurauksena syntyvissä tai muuntuvissa Suomen työlainsäädännön piiriin kuuluvissa yhtiöissä, erityisesti työntekijöiden kuulemista, tiedottamista ja osallistumista yhtiön hallintoon koskevien oikeuksien osalta.

Tiivistelmä

Esityksellä pannaan täytäntöön työoikeuden alaa koskevien säännösten osalta direktiivi (EU) 2019/2121 rajatylittävien yhtiömuodon muutosten, sulautumisten ja jakautumisten osalta. Työryhmä 21.3.2022 - 31.8.2022, lausuntokierros 6.7-16.8.2022, HE 213/2022 13.10, EV 193/2022 2.12.2022, vahvistus 19.1.2023, SäädK 90-95/2023, voimaan 31.1.2023

Lähtökohdat

Hanke on osa direktiivin(EU) 2019/2121 implementointia. Suomen on pantava direktiivi täytäntöön viimeistään 31.1.2023.

Lisätietoja