Hallituksen esitys eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun hallituksen esityksen (HE 87/2020 vp) täydentämisestä

TEM089:00/2020 Säädösvalmistelu

Eduskunnan käsiteltävänä olevaa hallituksen esitystä työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta (HE 87/2020 vp) täydennettäisiin. Kokeilualueisiin lisättäisiin uusia alueita ja kuntia.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero TEM089:00/2020

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys HE 114/2020 Käsittelytiedot eduskunnassa

Hyväksytty säädös-

Lisätietoa

  • Annetaan eduskunnalle kiireellisenä: eduskunnan vastaus ennen eduskunnan istuntotaukoa.

  • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

Tiivistelmä

Eduskunnan käsiteltävänä olevaa hallituksen esitystä työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta (HE 87/2020 vp) täydennettäisiin. Kokeilualueisiin lisättäisiin uusia alueita ja kuntia.

Lähtökohdat

Hallitus antoi 4.6.2020 eduskunnalle esityksen työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta (HE 87/2020 vp). Alkuperäinen esitys perustuu syksyllä 2019 järjestetyn haun perusteella valittuihin kuntiin. Jo alkuperäisessä esityksessä todettiin, että kokeilua laajennettaisiin myöhemmin järjestämällä kunnille uusi haku kokeiluun. Täydentävä haku kokeiluun järjestettiin 12.5.-26.6.2020.

Lisätietoja

Lisää aiheesta