Pohjoismainen työvoimapalveluiden malli

Hallituksen esitys eduskunnalle työnhakijan palveluprosessin ja eräiden työttömyysetuuden saamisen edellytysten uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

TEM102:00/2019 Säädösvalmistelu

Työttömien työnhakua ja ohjaamista palvelutarpeen mukaisiin palveluihin tuettaisiin siten, että TE-toimisto tai ns. kuntakokeilussa mukana oleva kunta tapaisi työnhakijan erityisesti työttömyyden alkuvaiheessa nykyistä useammin. Työttömyysturvaseuraamuksia kohtuullistettaisiin ja porrastettaisiin.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero TEM102:00/2019

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi

Tavoite Aktiivisilla toimilla kohti korkeaa työllisyyttä

Keino Otetaan käyttöön yksilöllisen työnhaun tukemisen ja palveluihin ohjaamisen malli (pohjoismaiset työvoimapalvelut)

Lainvalmistelu

HE työnhakijan palveluprosessin ja eräiden työttömyysetuuden saamisen edellytysten uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 14.4.2021
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  35/2021
  40/2021
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  7.10.2021
 • 4

  Säädös hyväksytty

Työttömien työnhakua ja ohjaamista palvelutarpeen mukaisiin palveluihin tuettaisiin siten, että TE-toimisto tai ns. kuntakokeilussa mukana oleva kunta tapaisi työnhakijan erityisesti työttömyyden alkuvaiheessa nykyistä useammin. Työttömyysturvaseuraamuksia kohtuullistettaisiin ja porrastettaisiin.

VastuuministeriTyöministeri Haatainen

Lisätietoa

 • Budjettilaki: lakiesityksellä vaikutetaan valtiolle kertyviin tuloihin tai sidotaan määrärahoja laissa säädettyyn tarkoitukseen.

 • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

Syysistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Timo Meling, Hallitusneuvos
puh. +358 295 049 084
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hallituksen linjaus pohjoismaisen työvoimapalveluiden mallin valmistelemisesta oli osa hallituksen syksyllä 2020 käymän talousarvioneuvottelun työllisyystoimia.

Hallituksen linjauksen mukaan pohjoismaiseen työvoimapalveluiden malliin liittyvät muutokset valmistellaan siten, että niiden työllisyysvaikutus on vähintään 9 500 työllistä.

Tiivistelmä

Työttömien työnhakua ja ohjaamista palvelutarpeen mukaisiin palveluihin tuettaisiin siten, että TE-toimisto tai ns. kuntakokeilussa mukana oleva kunta tapaisi työnhakijan erityisesti työttömyyden alkuvaiheessa nykyistä useammin. Työttömyysturvaseuraamuksia kohtuullistettaisiin ja porrastettaisiin.

Lisää aiheesta