Toimialakohtaiset tiekartat vähähiilisyyteen

TEM105:00/2019 Kehittäminen

Hallitusohjelman mukaan yhteistyössä alan toimijoiden kanssa laaditaan toimialakohtaiset tiekartat vähähiilisyyteen, jotka sovitetaan yhteen uusien ilmastotoimien kanssa. Tiekartat sisällytetään kansainvälisen kasvun ohjelmaan.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero TEM105:00/2019

Asianumerot

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu 23.9.2019 – 31.10.2020

Asettamispäivä 23.9.2019

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi

Tavoite Suomi pyrkii maailman ensimmäiseksi fossiilivapaaksi hyvinvointiyhteiskunnaksi

Keino Laaditaan toimialakohtaiset vähähiiliset tiekartat

Tavoitteet ja tuotokset

Tiekartat tarjoavat valtionhallinnolle arvioita toimialojen odotettavasta kehityksestä. Arvioita on tarkoitus hyödyntää ministeriöiden erinäisten strategioiden ja politiikkaympäristön valmistelussa.

Tiekarttojen valmistelu lisää myös toimialojen tietoisuutta päästövähennysten tarpeesta ja mahdollisuuksista. Toimialalähtöinen toteutus auttaa varmistamaan, että tiekartat ovat sellaisia, jotka alan yritykset kokevat omikseen ja joihin ne voivat aidosti sitoutua.

Kukin ministeriö vastaa oman alansa tiekartoista. Työ- ja elinkeinoministeriö tukee ja koordinoi valmistelua.

Tiivistelmä

Hallitusohjelman mukaan yhteistyössä alan toimijoiden kanssa laaditaan toimialakohtaiset tiekartat vähähiilisyyteen, jotka sovitetaan yhteen uusien ilmastotoimien kanssa. Tiekartat sisällytetään kansainvälisen kasvun ohjelmaan.

Lähtökohdat

Hallitus aikoo toimia tavalla, jonka seurauksena Suomi on hiilineutraali vuonna 2035 ja hiilinegatiivinen nopeasti sen jälkeen. Hallitusohjelman mukaan yhteistyössä alan toimijoiden kanssa laaditaan toimialakohtaiset tiekartat vähähiilisyyteen.

Vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtymiseksi tarvittava muutos on valtava. Tarvittavien toimenpiteiden mittakaavasta ja hintalapusta on tarkoitus saada tarkempi käsitys tiekarttojen myötä. Toisaalta siirtyminen vähähiiliseen yhteiskuntaan on Suomelle suuri mahdollisuus, sillä samoja ratkaisuita tarvitaan myös muissa maissa.

Lisätietoja

Lisää aiheesta