Luvat ja valvonta -kärkihankkeen seminaari 24.11.2017

Luvat ja valvonta –kärkihankkeen tapaaminen Scandic Parkissa 24.11.2017. Tilaisuuden tavoitteena oli tarjota tilannekuva hankekokonaisuuden toimenpanon etenemisestä, nostaa esille konkreettisia esimerkkejä soveltamisalueista sekä avartaa näkemyksiä tulevaisuuden työelämään. Tilaisuuden puheenjohtajana toimivat alivaltiosihteeri Petri Peltonen, TEM ja teollisuusneuvos Sirpa Alitalo.

Seminaarissa esiteltiin ensimmäisen kerran tarinallinen prototyyppi, joka ilmentää palvelun toimintatapaa, periaatteita ja hyötyjä asiakkaan ja viranomaisen näkökulmasta. Case-esimerkkinä protossa on tapahtuman järjestäminen.