Hyppää sisältöön

Europeiska rymdorganisationen söker nya astronauter – ansökan är öppen också för finländare 

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 16.2.2021 14.00 | Publicerad på svenska 23.2.2021 kl. 16.01
Pressmeddelande
Astronautti avaruudessa
Kuva: NASA

Den europeiska rymdorganisationen (ESA) öppnar för första gången på över tio år en ansökan för nya astronauter den 31 mars 2021. Arbets- och näringsministeriet, som ansvarar för rymdförvaltningen i Finland, uppmuntrar finländarna att söka till astronaututbildning. 

Personer som har magisterexamen i naturvetenskap, medicin, ingenjörsvetenskap, matematik eller informationsteknik och dessutom tre års arbetserfarenhet inom det egna området kan ansöka för att bli astronaut. Dessutom krävs stark motivation, språkkunskaper och stresstålighet. 

– Vi har potential och kompetens för en sådan uppgift. Vid den senaste ansökningsomgången placerade sig en finländare i topp. Att delta i ansökningsprocessen är redan en fin möjlighet att bekanta sig med Europeiska rymdorganisationen och dess möjligheter, säger Maija Lönnqvist från arbets- och näringsministeriet. Hon är medlem i ESA:s råd.

Urvalsprocessen i flera steg tar över ett år

Ansökningstiden går ut den 28 maj 2021. I valet fästs särskild uppmärksamhet vid jämvikten mellan könen och annan mångfald i astronautbesättningen och astronautreserven. Som en del av ansökningsprocessen genomförs också världens första ansökan till paraastronaut.

Europeiska rymdorganisationen valde ut de tidigare astronauterna 2008–2009. Efter det har de bemannade rymdflygens omgivning förändrats mycket, eftersom det utöver de regelbundna internationella rymdstationernas flygningar också planeras flygningar till månen och till en rymdstation i månens omloppsbana. I framtiden kommer de kommersiella flygningarna och samarbetet med nya partner, såsom Kina, att förändra situationen ytterligare.

Under de följande tio åren rekryterar ESA dessutom hundra arbetstagare per år: ESA söker en ny generation rymdexperter för att bygga framtiden för den europeiska rymden.

Söker astronauter för långa och korta missioner

I fortsättningen delas ESA:s astronauter in i två astronautklasser, karriärastronauter och projektastronauter. 

Karriärastronauterna anställs som ESA:s personal och deltar i långa flygningar till den internationella rymdstationen och de kommande flygningarna till månen. Målet är att rekrytera 4–6 karriärastronauter. Det är osannolikt att en finländare väljs till karriärastronaut, eftersom Finland för närvarande inte deltar i det finansieringsprogram som behövs.

De sökande som har klarat sig i ansökan till astronaut och som inte väljs till karriärastronauter kan väljas till projektastronauter i astronautreserven. Projektastronauterna går igenom samma urvalsprocess som karriärastronauterna och anses vara lika kvalificerade för rymdflyg, men de anställs av ESA först för en viss flygning, till exempel för en mission som genomförs på initiativ av en medlemsstat. Projektastronauterna förbinder sig till årlig utbildning och läkarundersökning för att behålla sin plats i astronautreserven. ESA har som mål att i astronautreserven samla en så bred representation som möjligt från olika medlemsländer, cirka 20 personer.   

Finland har hört till Europeiska rymdorganisationen sedan 1995

Den europeiska rymdorganisationen (ESA) är en internationell organisation som främjar samarbetet mellan medlemsstaterna inom områdena rymdvetenskap, rymdteknologi och rymdapplikationer. ESA har 22 medlemsländer. Finland har varit full medlem i ESA sedan 1995.

– Genom ESA kan medlemsländerna tillsammans genomföra sådana ambitiösa rymdprojekt som en enskild europeisk stat inte har möjligheter att genomföra, betonar Maija Lönnqvist. 

Finlands andel av ESA:s budget är 27–28 miljoner euro per år. Största delen av detta belopp återgår till Finland som beställningar från ESA till finländska företag och forskningsinstitut. Genom ESA har finländska aktörer möjlighet att delta i stora gemensamma projekt och få globala referenser.

Arbets- och näringsministeriet samordnar rymdpolitiken i Finland. Målet för Finlands rymdstrategi är att göra Finland till världens mest attraktiva och smidiga miljö för rymdrelaterad affärsverksamhet fram till 2025, vilket gynnar alla företag som är verksamma här. Delegationen för rymdärenden styr och följer verkställandet av rymdstrategin.

Ytterligare information:
Maija Lönnqvist, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7105, maija.lonnqvist(at)tem.fi
Tuija Ypyä, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 2115, tuija.ypya(at)tem.fi eller [email protected]


Länkar
ESA:s pressmeddelande: LÄNK
Frågor och svar om ansökan till astronaut LÄNK
Finlands rymdpolitik: https://tem.fi/sv/rymd
Frågor och svar om Finlands rymdförvaltning och Europeiska rymdorganisationen (på finska) https://tem.fi/esa-ja-suomen-avaruuspolitiikka
Twitter: SpaceFinland https://twitter.com/spacefinland 
Följ på Twitter: #spacefinland

 
Sivun alkuun