Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

TEM041:00/2021 Säädösvalmistelu

Yrittäjän työmarkkinatukioikeutta koskeva työttömyysturvalain 11 luvun väliaikainen muutos on voimassa 30.6.2021 asti. Väliaikaisen säännöksen voimassaoloa jatketaan 30.9.2021 asti.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero TEM041:00/2021

Asianumerot VN/11268/2021

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu – 18.6.2021

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

HE laiksi työttömyysturvalain 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 26.4.2021
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  19/2021
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  12.5.2021
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 86/2021

Covid-19/ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalain 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta annettua lakia. Yrittäjien työmarkkinatukioikeutta koskevan työttömyysturvalain väliaikaisen säännöksen voimassaoloa jatkettaisiin.

VastuuministeriTyöministeri Haatainen

Lisätietoa

 • Annetaan eduskunnalle kiireellisenä: eduskunnan vastaus ennen eduskunnan istuntotaukoa.

Kevätistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Eeva Vartio, Hallitussihteeri
puh. +358 295 047 082
[email protected]

Tiivistelmä

Yrittäjän työmarkkinatukioikeutta koskeva työttömyysturvalain 11 luvun väliaikainen muutos on voimassa 30.6.2021 asti. Väliaikaisen säännöksen voimassaoloa jatketaan 30.9.2021 asti.

Lähtökohdat

Covid-19-pandemian odotetaan jatkuvan. Tästä syystä hallitus on pitänyt tarpeellisena esittää eduskunnalle yrittäjän työmarkkinatukioikeuden voimassaolon jatkamista.