Hallituksen esitys työehtodirektiivin täytäntöönpanemiseksi ja vaihtelevaa työaikaa noudattavan työntekijän asemaa parantavaksi lainsäädännöksi

TEM117:00/2020 Säädösvalmistelu

HE-muotoinen mietintö ehdotuksista direktiivin (EU) 2019/1152 täytäntöönpanon edellyttämiksi lainsäädäntömuutoksiksi. Ns. työehtodirektiivin tarkoituksena on edistää turvatumpia ja ennakoitavampia työehtoja. Samassa HE:ssä 60/2022 nollatuntisopimukset, annettu 21.4.2022, EV 90/2022, vahvistus 8.7.2022, säädösnrot 744-750/2022, voimaan 1.8.2022.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero TEM117:00/2020

Asianumerot VN/21883/2020

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 9.11.2020 – 8.7.2022

Asettamispäivä 5.11.2020

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi

Tavoite Sopimisella vakautta ja luottamusta työmarkkinoille

Lainvalmistelu

HE työehtodirektiivin täytäntöönpanemiseksi ja vaihtelevaa työaikaa noudattavan työntekijän asemaa parantavaksi lainsäädännöksi

Eduskunnan vastaus EV 60/2022

Esityksellä pannaan täytäntöön EU:n työehtodirektiivi. Samalla toteutetaan hallitusohjelmaan liittyvät vaihtelevan työajan sopimuksia koskevat lainsäädäntötoimet.

VastuuministeriTyöministeri Haatainen

YhteyshenkilöNico Steiner, työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätietoa

  • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

Kevätistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Elli Nieminen, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 048 247
[email protected]

Yhteyshenkilö
Nico Steiner, Hallitusneuvos
puh. +358 295 049 001
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Ns. työehtodirektiivin tarkoituksena on parantaa etenkin epävarmemmissa työsuhteissa työskentelevien asemaa edistämällä turvatumpia ja ennakoitavampia työehtoja. Direktiivin säännökset koskevat muun muassa työnantajan velvollisuutta antaa työsuhdetta koskevia tietoja työntekijälle, koeaikaa, kilpailevan toiminnan kieltoa sekä vaihtelevan työajan sopimuksia. Lisäksi direktiivissä on työntekijän oikeussuojaa koskevia säännöksiä.

Tiivistelmä

HE-muotoinen mietintö ehdotuksista direktiivin (EU) 2019/1152 täytäntöönpanon edellyttämiksi lainsäädäntömuutoksiksi. Ns. työehtodirektiivin tarkoituksena on edistää turvatumpia ja ennakoitavampia työehtoja. Samassa HE:ssä 60/2022 nollatuntisopimukset, annettu 21.4.2022, EV 90/2022, vahvistus 8.7.2022, säädösnrot 744-750/2022, voimaan 1.8.2022.

Lähtökohdat

20.6.2019 hyväksytyn työehtodirektiivin täytäntöönpano edellyttää muutoksia työlainsäädäntöön. Täytäntöönpanoaika päättyy 1.8.2022.

Lisätietoja