Hallituksen esityksen valmistelu, työehtodirektiivin täytäntöönpano ja nollatuntisopimukset

TEM117:00/2020 Säädösvalmistelu

Valmisteltu HE-muotoon mietintö ehdotuksista direktiivin (EU) 2019/1152 avoimista ja ennakoitavista työehdoista Euroopan unionissa (ns. työehtodirektiivi) täytäntöönpanon edellyttämiksi lainsäädäntömuutoksiksi. Direktiivin tarkoituksena on edistää turvatumpia ja ennakoitavampia työehtoja. Samassa HE:ssä nollatuntisopimukset, annetaan vk 16/2022.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero TEM117:00/2020

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu 9.11.2020 – 1.8.2022

Asettamispäivä 5.11.2020

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi

Tavoite Sopimisella vakautta ja luottamusta työmarkkinoille

Lainvalmistelu

HE työehtodirektiivin täytäntöönpanemiseksi ja vaihtelevaa työaikaa noudattavan työntekijän asemaa parantavaksi lainsäädännöksi
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 7.9.2021
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  8/2022
  16/2022
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  21.4.2022
 • 4

  Säädös hyväksytty

Esityksellä pannaan täytäntöön EU:n työehtodirektiivi. Samalla toteutetaan hallitusohjelmaan liittyvät vaihtelevan työajan sopimuksia koskevat lainsäädäntötoimet.

VastuuministeriTyöministeri Haatainen

YhteyshenkilöNico Steiner, työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätietoa

 • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

Kevätistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Elli Nieminen, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 048 247
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Ns. työehtodirektiivin tarkoituksena on parantaa etenkin epävarmemmissa työsuhteissa työskentelevien asemaa edistämällä turvatumpia ja ennakoitavampia työehtoja. Direktiivin säännökset koskevat muun muassa työnantajan velvollisuutta antaa työsuhdetta koskevia tietoja työntekijälle, koeaikaa, kilpailevan toiminnan kieltoa sekä vaihtelevan työajan sopimuksia. Lisäksi direktiivissä on työntekijän oikeussuojaa koskevia säännöksiä.

Tiivistelmä

Valmisteltu HE-muotoon mietintö ehdotuksista direktiivin (EU) 2019/1152 avoimista ja ennakoitavista työehdoista Euroopan unionissa (ns. työehtodirektiivi) täytäntöönpanon edellyttämiksi lainsäädäntömuutoksiksi. Direktiivin tarkoituksena on edistää turvatumpia ja ennakoitavampia työehtoja. Samassa HE:ssä nollatuntisopimukset, annetaan vk 16/2022.

Lähtökohdat

20.6.2019 hyväksytyn työehtodirektiivin täytäntöönpano edellyttää muutoksia työlainsäädäntöön. Täytäntöönpanoaika päättyy 1.8.2022.

Lisätietoja

Lisää aiheesta