Luvat ja valvonta -kärkihanke

Luvat ja valvonta - kärkihanke on osa pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman Digitalisoidaan julkiset palvelut -kärkihankekokonaisuutta, jonka tavoitteena on rakentaa julkiset palvelut käyttäjälähtöisiksi ja ensisijaisesti digitaalisiksi toimintatapoja uudistamalla. Hallitusohjelma painottaa julkisten palvelujen digitalisointia ja samojen tietojen keräämistä vain kerran.

Asiakaslähtöisyyttä yli rajojen

Luvat ja valvonta -kärkihankkeessa uudistetaan lupa- ja valvontatoiminnan toimintamallit digitalisaatiota hyödyntämällä. Tarkoituksena on aidosti asiakaslähtöinen kehittäminen sekä asiakkaan tarpeisiin vastaavien lupa- ja valvontakokonaisuuksien tunnistaminen. Lisäksi tavoitellaan palvelu- ja käsittelyprosessien asiakaslähtöistä yhteensovittamista yli organisaatio- ja viranomaisrajojen. 

Hanke pyrkii helpottamaan ja keventämään asiakkaan arkea tunnistamalla ja purkamalla turhia ja päällekkäisiä prosesseja ja palveluja. Samalla se tehostaa ja yhteensovittaa viranomaistoimintaa ja – prosesseja. Kyse on laajasta ja merkittävästä toiminta- ja ajattelutavan muutoksesta, jossa asiakas ja asiakkaan tarpeet sekä tieto ja sen hyödyntäminen nostetaan keskiöön.

Asiakaslähtöisyys varmistetaan seuraavasti:

  • Tunnistetaan ja kuvataan asiakkaan tarpeesta muodostuvat palvelukokonaisuudet sekä asiakaslähtöiset, sujuvat palvelupolut ja – ketjut
  • Tarjotaan palvelut hallinnontasot ja organisaatiorajat ylittäen
  • Nostetaan tieto keskiöön - reaaliaikainen tieto seuraa asiakasta
  • Rakennetaan yhden luukun periaatteella toimiva digitaalinen asiointi/palvelukerros ja käyttöä tukevat kaikkikanavaiset tukipalvelut
  • Hyödynnetään analytiikkaa, automatiikkaa ja tekoälyä.

Meneillään hankkeessa

Hankkeessa valmistellaan ja tarkennetaan Palvelukerroksen MVP:n sisältöä, toteutusten aikatalutusta ja vaiheistusta. MVP:n ensimmäisen vaiheen toteutus on valmistunut 18.4. ja seuraavat vaiheet toteutetaan suunnitellusti vuoden 2019 loppuun mennessä.

Hankkeen tiedot valtioneuvoston hankeikkunassa

Lisätietoja: Sirpa Alitalo, Päivi Tommila, Kimmo Kuusela

Hankkeen esittely