Kolumnit

Paikallinen sopiminen on tätä päivää

7.9.2023 13.08
Alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen
Alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen
Työ- ja elinkeinoministeriö järjesti viime vuoden tapaan Turun Eurooppa-foorumissa työmarkkinoiden toimivuutta pohdiskelevan tilaisuuden 31.8.2023. Tällä kertaa teemana oli poliittisestikin ajankohtainen paikallinen sopiminen. Painetta paikallisen sopimisen lisäämiselle kasvattaa yhä paheneva pula osaavasta työvoimasta, kirjoittaa alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen kolumnissaan.

Yrittäjyydellä kestävää kasvua ja työpaikkoja Suomeen

5.9.2023 9.43
Elinkeinoministeri Wille Rydman ja työministeri Arto Satonen
Elinkeinoministeri Wille Rydman ja työministeri Arto Satonen
Suomi tarvitsee kestävää kasvua. Tämä on hallituksen tärkein talouspoliittinen tavoite. Tarvitsemme kasvua, jotta voimme parantaa julkisen talouden kestävyyttä ja nostaa työllisyysastetta 80 prosenttiin vuoteen 2031 mennessä. Yrittäjillä ja yrityksillä on keskeinen rooli uusien työpaikkojen luojana.

Ydinenergian hyödyntäminen ja sääntely uudistuvat

31.8.2023 9.59
Juho Korteniemi puolilähikuvassa
Juho Korteniemi
Ydinenergialla tuotetaan jo yli 40 prosenttia suomalaisesta sähköstä. Tulevaisuudessa sitä voidaan tuottaa myös nykyistä pienemmissä yksiköissä ja hyödyntää uudenlaisiin tarkoituksiin, kuten teollisuuden ja yhdyskuntien lämmitykseen. Uudenlaiset näkymät edellyttävät uudenlaista otetta myös hallinnossa, toteaa kesäkuun alussa työ- ja elinkeinoministeriön ydinenergia ja polttoaineet -ryhmän päällikkönä aloittanut Juho Korteniemi kolumnissaan.

Tervetuloa Suomeen, kansainväliset osaajat ja yrittäjät

24.8.2023 8.30
Työministeri Satonen
Suomi tarvitsee kansainvälistä työvoimaa työmarkkinoiden kysyntään ja osaajapulaan vastaamiseksi. Jotta kansainväliset osaajat tulevat Suomeen töihin, on Suomen oltava veto- ja pitovoimainen sekä työntekijöiden että työnantajien näkökulmasta.

Rakennusala alamaissa

22.8.2023 8.37
Alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen.
Tiettyä jännitystä on ilmassa aina, kun tuoreimmat työllisyys- ja työttömyysluvut julkaistaan. Tänään 22.8.2023 julkaistut heinäkuun tiedot kertovat, ettei työttömyys ole sanottavasti kasvanut kuukauden takaisesta. Tämä on kokonaistilanne, joka ei paljasta toimialoittaista tilannetta. Rakennusalalla työttömyys on nyt kasvanut selvästi, kirjoittaa alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen kolumnissaan.

Investoinnit ja länsimarkkinat korvasivat venäläisen energian - hinnat heijastavat uutta todellisuutta

4.8.2023 12.13
Riku Huttunen puolilähikuvassa
Riku Huttunen
Ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan helmikuussa 2022 noin kolmannes Suomessa käytetystä energiasta tuotiin Venäjältä. Tuo osuus painettiin määrätietoisin toimin liki nollaan muutamassa kuukaudessa, eikä Venäjän käynnistämä energiasota voinut olla näkymättä kuluttajahinnoissa. Energiamarkkinoiden löytäessä uuden muodon on hyvä tarkastella, millä venäläinen energia korvattiin ja mitä pysyvämpiäkin vaikutuksia kaupan muutoksilla on, kirjoittaa TEM:n ylijohtaja Riku Huttunen kolumnissaan.

Työmarkkinoiden kohtaanto-paradoksi

25.7.2023 8.56
Elina Pylkkänen
Elina Pylkkänen
Työttömiä työnhakijoita oli TE-palveluissa kirjoilla kesäkuussa 264 700. Toukokuussa heitä oli noin 26 000 vähemmän. Onneksi tämä on tyypillistä kausivaihtelua, eikä niin hälyttävää, sillä viime vuonna tähän aikaan työttömiä oli vain noin 5 000 vähemmän.

EU:n ilmastotoimet luovat kysyntää uusille ratkaisuille

18.7.2023 10.02
Juho Korteniemi ja Emmi Nahi erillisinä kasvokuvina rinnakkain
Juho Korteniemi ja Emmi Nahi
EU:lla on globaalisti keskeinen rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa – käsissämme on poikkeuksellinen tilanne, jossa useilla EU-rahoitusinstrumenteilla rakennetaan tavoitteellisesti yhteistä päämäärää. EU:n Ilmastotoimet luovat kysyntää, johon suomalaisten yritysten kannattaa vastata, kirjoittavat Juho Korteniemi ja Emmi Nahi kolumnissa.

Yhteisötalouden toimijoille entistä paremmat mahdollisuudet lisätä työllisyyttä ja osallisuutta

28.6.2023 12.18
Työmarkkinaneuvos Tuija Oivo
Yhteisötalouden toimijat osallistuvat jo nyt monin tavoin työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta koskeviin toimiin. Nyt näitä mahdollisuuksia halutaan parantaa koko Euroopassa. Selkänojaa tälle työlle antaa EU:n komission tuore suositus jäsenmaille.

Talouskasvu huilaa – miten käy työttömyyden?

20.6.2023 8.08
Elina Pylkkänen
Elina Pylkkänen
Työttömyysaste korreloi talouden suhdanteeseen, yleensä pienellä viipeellä. Kuluvalle vuodelle ennakoidaan nollakasvua, mutta työttömyys ei ole juurikaan noussut, kirjoittaa alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen.

Työllisyyskatsaus antaa lähtökohdat tulevalle hallitustyölle

24.5.2023 8.06
Elina Pylkkänen
Elina Pylkkänen
Työllisyyden kasvattaminen on yksi tärkeimmistä tavoitteista seuraavallakin hallituskaudella käynnissä olevien neuvottelujen perusteella. Ja hyvin perustellusti sen pitääkin olla, sillä pula osaavasta työvoimasta on ollut ongelmana yli puolella työnantajista, kirjoittaa alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen kolumnissaan.

OECD:n tutkimus- ja innovaatiokatsaus 2023: kestävyyssiirtymien nopeuttaminen vaatii strategista älykkyyttä ja suuntaavaa politiikkaa

23.5.2023 11.24
Kirsti Vilen
OECD julkaisi maaliskuussa katsauksen tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehityssuunnista, joka keskittyy ilmastomuutoksen, kasvavien geopoliittisten jännitteiden, covid-19 pandemian ja Venäjän hyökkäyssodan lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutusten arviointiin. Monipuolisen analyysin lisäksi raportti  sisältää suosituksia jäsenmaille tutkimus- ja innovaatiopolitiikan kehittämiseen. 

Maailma muuttuu, Suomen on asemoitava itsensä uudelleen myös kansainvälisessä TKI-yhteistyössä

12.5.2023 11.42
Ilona Lundström
Valtiojohtoisuus on tehnyt globaalin paluun teknologia- ja innovaatiopolitiikaan. Arvoketjut katkeilivat jo koronan aikaan, ja nyt käynnissä oleva Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa sekä kiihtynyt taloudellinen ja teknologinen suurvaltakilpailu Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä haastavat myös Suomen. Teknologiablokkeja rakennetaan kovaa vauhtia valtavin panostuksin.

Testaa, miten yrityksesi pärjää muuttuvilla työmarkkinoilla

2.5.2023 14.43
Liisa Larja
Nykypäivän työmarkkinoilla yritysten täytyy pystyä houkuttelemaan työvoimaa ja rakentamaan työntekijöidensä osaamista, kirjoittaa erityisasiantuntija Liisa Larja.

15 erilaista työllisyyspolitiikkaa yhdessä maassa

26.4.2023 8.09
Elina Pylkkänen
Elina Pylkkänen
Suomessa on 15 ELY-aluetta, jotka jakavat huolen osaavan työvoiman saatavuudesta. Maakuntien elinkeino- ja väestörakenne kuitenkin eroavat toisistaan. Miksei työllisyys-, elinkeino- ja koulutuspolitiikkaa tehtäisi aluekohtaisesti, kysyy alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen kolumnissaan.

Suomen suunta löytyi

6.4.2023 14.48
Työmarkkinakeskusjärjestöt julkaisivat Suomen suunta -hankkeen teesit Säätytalolla maanantaina 27.3.2023. Akavan, EK:n, KT:n, SAK:n ja STTK:n johtajat esittivät 75 politiikkasuositusta, joilla Suomen talouden tuottavuuskasvu vauhdittuisi ja osaavan työvoiman saatavuus turvattaisiin.

Hätätoimet ja markkinat kantoivat yli talven, mutta energiakriisi ei ole kokonaan ohi

4.4.2023 10.00
Venäjä ei saanut Eurooppaa polvilleen energiasodalla, jonka se käynnisti rajoittamalla kaasukauppaa jo puoli vuotta ennen sotilaallista hyökkäystä Ukrainaan. Suurimmat haasteet liittyvät silti jatkossakin kaasun riittävyyteen. Kaasutilanne heijastuu sähkömarkkinoille, jotka ovat laajalti rauhoittumassa. Suomessa on tarpeen huolehtia erityisesti lämpöpolttoaineiden saatavuudesta. Hyvä uutinen on, että energiakriisi ei ole hidastanut puhdasta siirtymää ja inflaatiopainekin hellittää vähitellen.

Työpaikkoja on ajateltava oppimisympäristöinä

24.3.2023 11.10
Johtava asiantuntija Maija Lyly-Yrjänäinen
Maija Lyly-Yrjänäinen
Työelämän pitkän aikavälin trendit näyttävät, että työpaikoilla ilmapiiri on muuttunut avoimemmaksi ja kannustavammaksi. Palkansaajien mielestä työpaikoilla suhtaudutaan suurelta osin myönteisesti kokeilemiseen ja osaamisen kehittämiseen.

Haussa osaavaa työvoimaa, mutta mistä?

21.3.2023 8.12
Elina Pylkkänen
Tarve työperäiselle maahanmuutolle on kasvanut viime vuosina, mutta Suomessa on myös jo valmiiksi paljon hyödyntämätöntä työvoimapotentiaalia. Molempia tarvitaan talouden vahvistamiseksi, alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen kirjoittaa.

EU:n sisämarkkinoista ja kilpailukyvystä tulee pitää huolta jatkossakin

17.3.2023 13.49
Työministeri Tuula Haatainen
Sisämarkkinoiden syventäminen on EU:n kasvun sekä tuottavuuden vahvistamisen kulmakivi. Sisämarkkinoiden toimivuus ja EU:n kilpailukyky tulee varmistaa myös tulevaisuudessa, työministeri Tuula Haatainen kirjoittaa.
— 20 Merkintöjä per sivu
Näytetään tulokset 21 - 40 / 94