Kolumnit

Harmaata taloutta torjutaan yhdessä – tuore tutkimus tarjoaa tärkeää tietoa pimeän työn määrästä Suomessa

22.11.2022 9.34
Työministeri Tuula Haatainen.
Työministeri Tuula Haatainen
Pimeää työtä tekemällä tai teettämällä häviäjiä ovat kaikki. Tämän hallituskauden työtä harmaan talouden torjumiseksi tulee jatkaa pitkäjänteisesti ja laajassa yhteistyössä. 

Työllisyysmaaottelussa Suomi jää jälkeen Ruotsista, mutta kärki ei ole tavoittamattomissa

22.11.2022 8.20
Alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen.
Alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen
Suomen työllisyysaste on huippulukemissa 74,4 prosentissa. Nyt voimme rohkeudella verrata saavutuksiamme muihin maihin.

Meillä ei ole varaa olla ratkaisematta kohtaanto-ongelmaa

25.10.2022 8.09
Elina Pylkkänen.
Alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen
Viime kuukausina lähes joka areenalla on ihmetelty, miten meillä voi olla satoja tuhansia työttömiä työnhakijoita samaan aikaan, kun avoimia työpaikkoja on ennätysmäärin. Samaa voi ihmetellä myös syyskuun työllisyysluvuista, joissa työttömiä työnhakijoita oli 232 900 ja tekijää etsiviä avoimia työpaikkoja kokonaisuudessaan 171 500. Kohtaanto-ongelman syyt ja seuraukset ovat selvittämisen arvoisia.

60 vuotta täyttänyt työriitalaki on saamassa päivityksen

13.10.2022 14.01
Valtakunnansovittelija Anu Sajavaara
Nykyinen työriitojen sovittelujärjestelmä perustuu vuonna 1962 säädettyyn lakiin työriitojen sovittelusta. Työriitalaki on siis päässyt kunnioitettavaan 60 vuoden ikään. Vaikka laki on vanha, säännökset eivät ole vanhentuneita.

Laadukas työvoima- ja osaamistarpeiden ennakointi edellyttää ennakointikyvykkyyttä

21.9.2022 16.18
Kuvassa ovat kolumnin kirjoittajat Sanna Kulmala ja Minna Ylikännö.
Sanna Kulmala ja Minna Ylikännö
Tulevaisuus on aina epävarma. Emme pysty koskaan täysin varmasti sanomaan, millaisia muutoksia kohtaamme ja miten näihin muutoksiin tulisi varautua. Voimme luoda erilaisia tulevaisuusnäkymiä ja arvioida, millä todennäköisyydellä nämä vaihtoehtoiset skenaariot toteutuvat. Voi kuitenkin olla, että mikään skenaarioista ei toteudu, vaan tulevaisuus tuokin mukanaan jotain ihan muuta.

On aika ottaa hankinnoilla työllistäminen osaksi hankintastrategiaa

21.9.2022 9.01
Työministeri Tuula Haatainen
Julkisten hankintojen yhteydessä voidaan edistää erilaisia yhteiskunnallisia tavoitteita. Hankintalaki mahdollistaa myös työllisyysnäkökohtien huomioimisen hankintasopimuksissa.

Ratkaisuja globaaleihin kehityshaasteisiin

20.9.2022 11.00
Riikka Astala ja Leena Pentikäinen
Uusien innovaatioiden kehittäminen esimerkiksi ilmastokriisiin, ihmisarvoinen työ sekä erilaisiin poikkeustiloihin varautuminen ovat polttavan ajankohtaisia – puhumattakaan demokratian ja rauhan vaalimisesta, muistuttavat kolumnissaan Riikka Astala ja Leena Pentikäinen käynnissä olevalla kestävän kehityksen viikolla.

Työllisyyden ei pidä häiriintyä lyhyestä taantumasta

20.9.2022 8.15
Taloudelliset tutkimuslaitokset julkaisevat huolellisesti laaditut talousennusteensa säännöllisesti keväisin sekä näin syksyisin. Näinä viikkoina julkaistuissa ennusteissa itseäni ihmetyttää BKT-ennusteiden eriparisuus. Tarkoitan eriparisuudella sitä, että jopa tuotannon volyymin muutoksen etumerkki poikkeaa ennustajasta toiseen. Ensi vuodelle taloudelliset tutkimuslaitokset povaavat BKT:n kasvua (Labore), laskua (PTT) ja nollakasvua (ETLA). 

Ohjaus auttaa tekemään osaamisen näkyväksi

6.9.2022 9.01
Teea Oja
Meillä kaikilla on osaamista, jota syntyy opinnoissa, työssä, harrastuksissa, arjessa ja ihmissuhteissa. Jotta osaamistaan voi hyödyntää tehokkaasti, se täytyy ensin tehdä näkyväksi. Osaamisen näkyväksi tekemisellä voisimme välttää esimerkiksi työuran tyhjäkäyntiä ja turhaa kouluttautumista, kun jo olemassa olevat taidot saataisiin käyttöön. Tämä edistäisi myös hyvinvointia, osallisuutta ja työllisyyttä sekä vahvistaisi työelämän tuloksellisuutta.

Yrittäjyys yhä varteenotettavampi uravaihtoehto nuorille – ohjausta ja neuvontaa yrityksen perustamiseen kattavasti tarjolla

5.9.2022 8.25
Työministeri Tuula Haatainen ja elinkeinoministeri Mika Lintilä
Työministeri Tuula Haatainen ja elinkeinoministeri Mika Lintilä
Oman yrityksen perustaminen on monelle nuorelle tapa työllistyä ja päästä tekemään itseään kiinnostavia asioita. Yrittäjyys onkin yhä varteenotettavampi uravaihtoehto nuorille. Yrittäjänä nuoret kokevat pääsevänsä vaikuttamaan itsenäisesti työhönsä ja mahdollisuuteen ansaita sekä vapauteen toteuttaa omia ideoitaan. Talous ja nuoret TATin selvitysten mukaan nuoret pitävät yrittäjyyttä myös keskeisenä yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta.

Yhteisötalous paremman tulevaisuuden rakentajana

1.9.2022 9.28
Työmarkkinaneuvos Tuija Oivo
Tuija Oivo
Miten yhteisötalouden toimijat voisivat osallistua entistä paremmin ja tavoitteellisemmin yhteiskunnallisten, sosiaalisten ja ekologisten ongelmien ratkaisemiseen niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa? Mitä pitäisi tehdä, jotta toimintaympäristö ja rakenteet tukisivat tätä työtä paremman tulevaisuuden eteen?

Ilmastotoimia vaikuttavuus edellä

30.8.2022 13.46
Työministeri Tuula Haatainen
Työministeri Tuula Haatainen
Ilmastonmuutoksen torjunta vaatii juhlapuheiden lisäksi konkreettisia tekoja ja investointeja. Valtio-omisteisen erityistehtäväyhtiö Ilmastorahasto Oy:n tehtävänä on rahoittaa ilmastonmuutoksen torjuntaa vauhdittavia hankkeita. Toimintaa ohjaa ennen kaikkea yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja mitattavissa oleva muutos.

Inflaatio kohtelee kotitalouksia eri tavoin

23.8.2022 8.07
Elina Pylkkänen
Laukalle lähtenyt inflaatio koettelee kaikkia, joiden tulot kasvavat vähemmät kuin hinnat kohoavat. Korkeammat hinnat vaikuttavat kuitenkin eri tavoin eri ikäisiin ja eri puolella Suomea asuviin. Muun muassa työpaikanvaihtajat ja etuuksien saajat saattavat saada ainakin jonkinlaista suojaa inflaation koettelemuksilta, kirjoittaa alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen heinäkuun työllisyysluvuista.

Sääntelyn innovaatiomyönteisyydestä on tullut tärkeä kansainvälinen kilpailukykytekijä

15.8.2022 12.01
Kirsti Vilen
Nopea teknologiakehitys sekä digitalisaation, datan ja tekoälyn hyödyntämisen mahdollisuudet muuttavat maailmaamme ennennäkemättömällä tavalla. Murrokset haastavat yrityksiä uudistumaan ja samalla ne luovat valtavasti mahdollisuuksia innovoida sekä kehittää uusia ratkaisuja kuluttajien tarpeisiin ja maailmaa vaivaaviin viheliäisiin ongelmiin.

Tulevaisuuden energiajärjestelmää rakennetaan nyt – tukea energiainvestointeihin haettavissa ennätyksellisesti

2.8.2022 13.51
Juho Korteniemen kasvokuva
Johtava asiantuntija Juho Korteniemi
Tänä vuonna sekä Suomi että EU tukevat puhtaan energian investointeja ennennäkemättömällä laajuudella. Uusia energiainvestointeja tarvitaan enemmän kuin koskaan nyt, kun sanomme Venäjän fossiilienergialle hyvästit. Käynnissä ja avautumassa on useita yrityksille suunnattuja energiainvestointihakuja, kirjoittaa johtava asiantuntija Juho Korteniemi kolumnissaan.

Onko korkea työllisyys digialustojen ansiota?

21.6.2022 8.26
Elina Pylkkänen
Osa-aikatyötä tekevien osuuden kasvu siivittää Suomea kohti pohjoismaisten naapureidemme työllisyysastetta. Työnteon tavat ovat muuttuneet nopeasti. Nykypäivänä digitaaliset alustat auttavat työnantajia ja työntekijöitä kohtaamaan toisensa joustavasti ja vaivattomasti, kirjoittaa alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen.

Työhyvinvointivelan purkutalkoot

16.6.2022 11.17
Maija Lyly-Yrjänäinen
Korona-aikana ärtymyksen ja tarmottomuuden tunteet, keskittymisvaikeudet sekä henkinen väsymys työpäivän alkaessa ovat kasvaneet palkansaajilla. Myös fyysinen ja henkinen palautuminen työstä on heikentynyt. Työpaikoille on kertynyt työhyvinvointivelkaa, kirjoittaa johtava asiantuntija Maija Lyly-Yrjänäinen korona-aikana tehtyjen tutkimusten tuloksista.

Hyvä, parempi… apua!

24.5.2022 8.11
Alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen
Huhtikuun työmarkkinakatsaus toi hyviä uutisia työllisyydestä ja avointen työpaikkojen määrästä. Pitkäaikaistyöttömyys vähenee vihdoin, mutta yli kaksi vuotta työttömänä olleiden määrä ei sula. Ei jotain niin hyvää, ettei jotain huonoakin, kirjoittaa alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen.

Suomi siirtyy työllisyyspalveluissa pohjoismaiselle linjalle

23.5.2022 8.35
Työministeri Tuula Haatainen.
Työministeri Tuula Haatainen
Osana hallituksen työllisyystoimia uudistamme työllisyyspalveluita. Jos tavoitteenamme on muihin Pohjoismaihin verrattava työllisyysaste, meidänkin on syytä siirtyä työllisyyspolitiikassa hyödyntämään keinoja, joita muut Pohjoismaat ovat onnistuneesti käyttäneet. Tämä vaatii meiltä isoja uudistuksia niin palveluihin, toimintatapoihin kuin rakenteisiinkin. Näitä Sanna Marinin hallitus edistää voimakkaasti.

Koronatuet auttoivat pahimman yli, nyt katse kasvuun

17.5.2022 8.59
Anne Rothovius
Työ- ja elinkeinoministeriö päätti laajasta ja monivuotisesta vuosille 2020-2024 ajoittuvasta koronatukien tarkastus- ja arviointisuunnitelmasta syyskuussa 2020. Nyt on julkaistu suunnitelmaan perustuva kolmas osa, joka koskee toteutettua koronatukipolitiikkaa. TEM:n yhteydessä toimiva riippumaton yritystukien tutkimusjaosto tilasi tutkimuksen. Myöhemmin toteutetaan vielä merkittävimpien tukien vaikuttavuuden arvioinnit.
— 20 Merkintöjä per sivu
Näytetään tulokset 41 - 60 / 83